Currently viewing the tag: "shamanismi"

Tuli räiskyy nuotiossa. Savu kiemurtelee ja kiertää ylös kodan seinissä tai nuotion ympärillä istuvien ihmisten lomassa.

Tulen lähellä, ihmisjoukon keskellä seisoo shamaani. Mies tai nainen, käsisään helistin tai rumpu. Shamaanin päällä on rituaalia varten puetut vaatteet, kasvojen suojana kenties naamio tai huivi.

Hän aloittaa hitaan soiton ja laulun, kenties myös tanssin. Soitto kiihtyy vähitellen, liikkeet nopeutuvat tai muuttuvat tärinäksi.

Lauluun alkaa sekoittua eläinten tai henkien ääniä shamaanin toteemieläimen tai henkiauttajien tullessa hänen lävitseen kuuluvaksi tähän maailmaan.

Lopulta shamaani polvistuu tai vajoaa maahan henkimatkan alkaessa. Hänen henkensä lentää lintuna savun lomassa ylös taivaalle, tai vajoaa maan reikien tai puun kolojen kautta aliseen.

Shamaani suorittaa nyt omaa perustehtäväänsä: tiedon, avun, parantumisen, henkimaailman suosion tuomista niille ihmisille joita hän palvelee omilla kyvyillään. ”

Mikä tai kuka shamaani on?

Sana shamaani on peräisin Siperian alkuperäisheimoilta. Sen alkujuuri on tavussa Sa, jonka voi kääntää ”tietäjä”.

Tietäjä hyvin monilla elämän alueilla shamaani on kautta historian ollutkin.

Hän on ollut parantaja, henkimaailman avun välittäjä, maailmasta ja todellisuudesta toiseen matkaaja.

Hän on tuntenut oman alueensa yrtit, luonnonvarat, eläimet ja geologian. Hän on osannut etsiä henkimatkoillaan tiedon, jolla on auttanut omaa väkeään tai hakea takaisin vakavasti sairastuneen tai hulluksi tulleen ihmisen sielun sen kadottua.

Shamaani on usein myös etsinyt väkensä tai heimonsa lasten henkiauttajat: näiden toteemieläimen ja suojelushaltijan/oppaan, joiden avun varassa lapsen elämä on saanut turvallisesti jatkua.

Shamaanin rooli ja taidot ovat olleet sekä miesten, että naisten omia. Kulttuurista riippuen Shamaanin tehtävä on saattanut painottua jommallekummalle sukupuolelle. Nykypäivän shamaaneissa on tasaverroin molempia.

Shamanistinen maailmankuva:

Shamanismi ei ole uskonto sanan nykyisessä merkityksessä. Sen sijaan sitä voidaan pitää eräänlaisena ihmiskunnan perustavaa laatua olevana henkisyytenä.

Monet shamanistiset käsitykset maailman rakenteesta, shamanistiset tekniikat ja menetelmät, sekä kyvyt ja taidot ovat hämmästyttävän samanlaisia kautta historian ja kulttuurista toiseen, maantieteellisistä välimatkoista tai ajallisista eroista riippumatta.

Ihmisen psyyke näyttää olevan ohjelmoitu yhteyteen tai sen kaipaamisen henkimaailman ja muiden todellisuuksien kanssa.

Viisaat yksilöt, miehet- ja naiset, kautta koko ihmiskunnan ja historian, ovat hyödyntäneet erilaisia tekniikoita ja oman kulttuurinsa tietämystä tähän yhteyden pitämiseen.

Shamanismia voidaan pitää katkeamattomana henkisenä perinteenä, joka on selvinnyt 20.000 vuotta aina ihmiskunnan aamunkoitosta tähän päivään asti. Selviämisen syynä on se, että nämä tekniikat ja menetelmät todella toimivat ja shamanistinen maailmankuva kykenee sopeutumaan ympäröivään kulttuuriin ja maailmaan.

Shamanistinen maailmankuva ja perinne on vallinnut ja yhä vallitsee Pohjois- ja Etelä- Amerikan alkuperäiskansojen, Gröönlannin ja Alaskan inuiittien, Siperian heimojen, Saamelaisten, Slaavien, Baltian maiden ja myös Pohjoismaiden (mukaan lukien oma suomalainen henkinen perintömme) kansojen ja heimojen parissa.

Shamanismi on historiallisesti myös Suomen ja suomalaisten alkuperäistä henkisyyttä. Meidät on tunnettu historiassa karhun kansana, jolla on ollut mahtavat kyvyt erityisesti säiden manaamisen ja metsässä toimimisen, sekä loveen lankeamisen eli ns. shamanistisen matkanteon parissa.

Nykyään kasvava joukko suomalaisia on alkanut kääntyä takaisin omille juurilleen. Suomalais-Ugrilainen shamanismi ja Pohjoismaiden luonnonuskonnot ovat nouseva ja uudelleen esiin tuleva ilmiö.

Sellaisia yhteisöjä kuin Karhun Kansa, Taivaannaula, Suomalaisen shamanismin keskus, Hiitola ja Lehto ry goolettamalla on mahdollista etsiytyä yhteyteen toisten suomalaisesta alkuperäisuskosta ja/tai luonnonuskonnoista kiinnostuneiden kanssa.

Shamaanin peruskyvyt ja menetelmät ovat seuraavanlaisia:

– Kyky siirtyä toisiin tajunnan- tai tietoisuuden tiloihin ääntä, liikettä, rytmiä tai yrttejä apuna käyttäen

– Kokemukset yhdestä tai useammasta ei-fyysisestä maailmasta, jotka ovat shamanismin harjoittajalle yhtä todellisia kuin tämä näkyvä maailma, sekä kyky ei -fyysissä maailmoissa toimimalla vaikuttaa suoraan ja näkyvästi tämän todellisuuden asioihin.

– Muuntuneiden tietoisuuden tilojen, transsin tai ekstaattisen tilan käyttäminen oman tietoisuuden siirrossa ulos tästä todellisuudesta ja sisään toisiin ei-fyysisiin todellisuuksiin.

– Liitot ja suhteet ei-fyysisten olentojen tai henkien kanssa, jotka opastavat, parantavat, suojelevat, auttavat ja antavat voimaa muuttaa fyysistä maailmaa tai omaa itseä todellisella ja näkyvällä tavalla.

Shamanistisen maailmankuvan perusteet:

Modernin shamaanin näyt ja henkimatkat poikkeavat muinaisista. Samoin shamanistiset käsitykset ja vaikutteet poikkeavat toisistaan hiukan riippuen kulttuurista ja ilmastosta, jossa shamaani elää ja tekee työtä.

Joitakin yhteneviä piirteitä on kuitenkin löydettävissä. Kuvaan niitä nyt tässä lyhyesti. Tulemme palaamaan niihin tarkemmin seuraavissa teksteissä.

Shamaani itse:

Tietäjä, näkijä, maailmojen välillä kulkija. Shamaanin tie on kutsu, jota ihminen ei voi valita itse. Sen esittää henkimaailma ja kutsuun liittyy usein vaikeita elämäntapahtumia.

Vakavat sairaudet, hengenvaaralliset kokemukset, pelkotilat, kaudet jolloin ihminen luokitellaan hulluksi tai kokee olevansa hullu, ovat tyypillisiä shamaaniksi kutsutulle ihmiselle.

Shamaanin koulutus on pitkä ja koettelemukset monia. Ennen maailmassa koulutus kesti kymmeniä vuosia.

Nykypäivänä on kuitenkin mahdollista opiskella, harjoittaa ja hyödyntää shamanistisia tekniikoita. Tiettyyn pisteeseen asti näin voi tehdä kuka tahansa. Näistä tekniikoista on runsaasti hyötyä, apua ja tukea elämän haasteissa ja eri tilanteissa. Ne on kuitenkin tärkeää opiskella kokeneen harjoittajan johdolla, jotta ne tapahtuvat turvallisesti ja ”oikein”.

Shamaanin rumpu/helistin:

– Tunnetaan suomalaisessa perinteessä nimellä Kannus.

– Rumpu on puukehyksinen ja sen varaan on pingotettu yleensä poron raakanahka, joskus myös hirven tai karhun. Sen tausta on shamaanin yksityinen ja sisältää hänen amulettejaan, eläinten hampaita, yrttipusseja, kiviä, kristalleja jne.

– Helistin on tehty puusta, luusta tai tuohesta.

– Tärkein apuväline maailmojen välillä matkatessa.

– Tulisi olla aina itse omin käsin tehty ja asiaan kuuluvasti käyttöön vihitty.

Näin toimien helistimeen tai rumpuun muuttaa asumaan henkiolento, kannuksen haltija, joka auttaa shamaania hänen työssään.

– Helistimellä avataan ilmansuuntia, kutsutaan henkiä ja kerätään/karkotetaan energiaa

– Rummun avulla matkataan toisiin maailmoihin, ennustetaan tulevaa, parannetaan ja sen kumulla karkottuvat myös isommatkin henkimaailman ”örkit”.

Rumpu/helistin on shamaanin pyhin omaisuus ja työväline. Ethän koske koskaan toisen shamaanin rumpuun ilman lupaa häneltä itseltään!

Maailmanpuu/Elämänpuu

Shamaanit kokevat maailman pystysuuntaisena, monikerroksisena paikkana eri ulottuvuuksineen, tasoineen ja lokeroineen. Muut ihmiset usein kokevat maailman horisontaalisena ja lineaarisena.

Kosminen maailman napa, on linkki kaikkien eri ulottuvuuksien ja todellisuuksien välillä. Mielikuva joka useimmilla shamaaneilla on tästä kaikki maailmat, todellisuudet ja olennot toisiinsa linkittävästä kosmisesta maailman navasta on puu.

Kosminen keskus, maailmojen napa, ilmentyy puuna: elämän tai luomisen puuna, josta kaikki elämä lähtee ja kasvaa ja johon kaikki elämä lopulta palaa.

Me kaikki tässä maailmassa, kuten kaikki olennot kaikissa todellisuuksissa, olemme tämän Elämän Puun pyhiä versoja ja oksia. Me kaikki olemme luomisen osatekijöitä, joiden varassa kaikkien maailmoiden tasapaino lepää.

Useat eri kulttuurit näkivät tämän maailmojen navan puuna, jokainen vain erilaisena tai erilajisena. Tämä on esimerkki kulttuurisista tai ajallisista eroista eri shamaanien välillä.

Viikingeille maailmanpuu oli Yggdrasil, valtava jalava, suomalaisille taas koivu tai joissakin lähteissä tammi.

Mielenkiintoisena yksityiskohtana mainittakoon, että oma linnunratamme on ollut jossakin historian vaiheessa muodoltaan valtavan tammipuun näköinen. Katsoessaan taivaalle muinaiset ihmiset ovat nähneet siellä puun. Tämä on yksi selitys sille, miksi juuri puu on päätynyt niin moneen kulttuuriin vertauskuvaksi maailmankaikkeuden keskuksesta.

Maailmanpuu on valtaisa, suurempi kuin mielesi voi käsittää. Sen latvat kannattelevat taivaita ja kosmisia ulottuvuuksia, juuret muodostavat maailman perustan ja kuolleiden valtakunnan ja rungossa on koko näkyvä ja tunnettu maailmankaikkeus.

Maailmanpuun tasot:

Maailman puu hajotettiin käsitteellisesti eri tasoihin ymmärtämisen helpottamiseksi. Se kuinka monta eri tasoa siinä on nähty, on jälleen kulttuurista ja ajasta riippuvainen tekijä.

Viikingeille maailmoja oli esimerkiksi yhdeksän. Hebrealaisessa kabbalistisessa elämänpuussa tasoja on taas kaksitoista.

Suomessa ja useimmissa Eurooppalaisissa nykyshamanismin käsitteistöissä puhutaan maailmanpuun kolmesta tasosta, jotka ovat alinen, keskinen ja ylinen maailma.

Keskinen maailma on meidän ihmisten oma, normaali ja tunnettu maailmamme jossa tapahtuvat arkisen elämän asiat.

Alinen maailma on paikka tämän maailman alla ja se nähdään enimmäkseen kuolleiden valtakuntana. Se on esi-isien maailma, tuonela, eikä sitä missään nimessä pidä sekoittaa kristilliseen helvetin käsitteeseen. Se on kuolleiden leposija, joskin alisessa shamaani joutuu vastatusten myös omien pelkojensa kanssa ja voi heijastaa pelkonsa matkoillaan itselleen näkyviksi pedoiksi, hirviöiksi ja ”demoneiksi”.

Ylinen maailma on fyysisen todellisuuden yläpuolella. Se on korkeamman henkisen tiedon ja valaistumisen tyysija. Sitä kansoittavat Jumalat, henkisen valaistumisen elämässään saavuttaneet yksilöt, henkioppaat ja joissakin perinteissä myös enkelit ja/tai avaruusolennot.

Kaikki Maailmanpuun osat ovat yhtä tärkeitä, yhden osan kärsiessä kärsivät kaikki. Ne pitävät toisiaan tasapainossa ja järjestyksessä. Shamaani tai shmamanististen tekniikoiden harjoittaja osaa näiden maailmojen välillä matkaamisen- ja niistä tiedon tai avun hakemisen taidon.

Voimaverkko:

Shamanistinen termi ja käsite, jonka mukaan me kaikki, niin näkyvät- kuin näkymättömät olennot, olemme yhden suuren elämänverkon, osia.

Maailmanpuu on tämän verkon keskus ja keskipiste, linkki joka yhdistää sen kaikki säikeet toisiinsa ja keskus joka yhdistää voimaverkon yhdeksi kokonaisuudeksi.

Meistä jokainen on osa tätä kaikkea yhdistävää valtaisaa energiaverkostoa.

Shamanistisesti ajatellen olemme tasaveroisia, ja vaikutamme voimaverkon kautta jokainen toisiimme omilla ajatuksilla, sanoilla ja teoilla.

Voimaverkko on shamaanille ainoa todellinen todellisuus. Kaikki muu on sen heijastumaa ja ilmentymää, jossakin mielessä yksilön kulttuurin, taustan ja omien ajatusten muodostamaa harhakuvaa ja tulkintaa voimaverkosta.

Palaamme myöhemmin näihin käsitteisiin syvemmin ja opettelemme tekniikoita joilla voi toimia turvallisesti eri todellisuuksissa, tai tasapainottaa, suojata ja vahvistaa omaa itseä näitä työskentelyjä varten.

 

Piditkö artikkelista? Annalta on tullut esikoisromaani Magian Lapset- Tirstanin koru.

Magian Lapset Tristanin koru on romaani, jossa yhdistyy ovi pois arjen harmaudesta mielikuvituksen maailmaan ja yhtä aikaa omasta pohjoismaisesta perinnöstämme kumpuava viisaus ja tieto.

Kirja on saatavilla useimmista kirjakaupoista.

 

Nyt on sellaista asiaa, että minun täytyy jakaa tämä koko Rakkaudentähdelle ja pyhittää muutama rivi yksistään tälle asialle! Henkimaailma tuntuu puhuvan siis hyvin vahvasti, että tämä on nyt se TÄRKEIN asia meille! Tarkoituksenani on tänävuonna tutkia Kuunkierron lisäksi Suomalaista perinteistä vuodenkiertoa. Anna Alaviuhkola on lupautunut kirjoittamaan meille artikkelisarjan tästä aiheesta ja tässä on alla ensimmäinen mehukas artikkeli valmiina.

Lue Suomalaisesta vuodenkierrosta täältä: http://www.rakkaudentahti.net/pdf/Suomalainen.vuodenkierto.pdf

Kiitos Kiitos Kiitos!

 

Piditkö artikkelista? Annalta on tullut esikoisromaani Magian Lapset- Tirstanin koru.

Magian Lapset Tristanin koru on romaani, jossa yhdistyy ovi pois arjen harmaudesta mielikuvituksen maailmaan ja yhtä aikaa omasta pohjoismaisesta perinnöstämme kumpuava viisaus ja tieto.

Rakkaudentähden asiakkaana sinulla on nyt mahdollisuus ennakko tilata kirja omaksi 16.50e hintaan. Tarjous on voimassa 31.03.2020 asti ja tilauksen voit tehdä osoitteessa www.annaalaviuhkola.com/kirjani

Tänään kirjoittaessani tulkintoja henkimaailma otti minuun yhteyttä ja sain mielenkiintoisen viestin. Meille sanottiin näin: Sellainen henkilö, kuka on luonnostaan selvätuntoinen, selvänäköinen jne kuulee, tuntee ja aistii henkimaailman energiat ei pelkästään siksi, että niillä olisi joku tarkoitus Sinun elämässä, vaan siksi, että ne energiat ovat tämän maailman sisällä aivan kuin siellä on luonnossa kaikki puut, kukkaset jne.

Se, että sinä näet näitä olentoja, ei välttämättä tarkoitakaan, että olennot ovat tulleet sinun luoksesi. Suurin osa olennoista on vain matkalla siellä energiamaailmankaikkeudessa omaa polkuaan täysin riippumatta siitä, missä sinä olet fyysisessä maailmassa. Henkimaailma alkoi kertoa, että me ihmiset emme näy sinne fyysiseen maailmaan lähellekään aina sillä lailla, kun me näemme fyysisillä silmillä. Koska läheskään kaikille henkimaailman olennoille ei ole kehittynyt kykyä nähdä fyysistä maailmaa, he eivät edes välttämättä pysty näkemään meitä, vaikka me aistisimme heidän energian.

Tästä syystä joskus jotkut henget jopa säikähtävät taikka yllättyvät törmätessään meidän energiaan. Henkimaailmasta kerrottiin, että useat olennot ikäänkuin ajelehtivat siellä energiavirroissa mieluummin kuin tietoisesti edes pyrkivät yhtään mihinkään. Sinun energia keskellä henkimaailman energiavirtaa saattaa tuntua henkiolennosta, kuin olisi kivi keskellä jokea. Nämä henkimaailman virtaukset ovat mm. luonnossa esiintyviä luonnollisia energialinjoja.

Yhteys henkimaailmaan syntyy tiedostamisen kautta. Hengen energia on henkimaailman, telepatian ja tietoisuuden eli energiavärähtelyn kautta. Se on todella toinen maailma, jossa olevat olennot eivät näe asioita, kuten fyysisillä silmillä nähdään. Jotkut hyvin kokeneet ja kehittyneet voimakkaat olennot pystyvät kuitenkin kommunikoimaan meidän maailmaamme kuten me pystymme kommunikoimaan valolla heidän maailmaansa.

Me tunnumme heidän maailmassa kuin kiviltä silloin, kun emme osaa olla näkymättömiä hengen kulkijoita. Näkymättömyys ja huomaamattomuus tulee harjoittelulla ja nöyrtymisellä. Se tulee mm. omasta itsetärkeydestä luopumisella ja vahvalla harjoittelemisella. Joskus ihmiset kokevat, että ovat osana suurta henkimaailman häirintää, saavat jatkuvasti ikäviä herätyksiä ja tuntevat ikäviä energioita. Joissakin tapauksissa on kyse siitä, että tällainen ihminen itse on äärimmäisen äänekäs henkimaailmaan ja törmäilee siellä oleviin tietoisuuden virtauksiin tahtomattaan. Tällöin saattaa olla kyse siitä, että ihminen ei esimerkiksi kulje oman johdatuksen mukaisesti sillä sydämen tietoisuus kyllä johdattaa linjojen mukaisesti eikä ainakaan tarkoituksella törmäyslinjalle energioiden kanassa.

Kaikkiin henkiolentoihin ei edes tarvi kiinnittää huomiota ja tulikin näkymä, että jos annat heidän vaan mennä kiinnittämättä mitään huomiota, vaikka esimerkiksi näkisit jonkun sielun, niin hekään eivät kiinnitä sinuun huomiota. Opettele tällaista taitoa, että et katso mihinkään sieluun tai energiaan suoraan, niin olet tavallaan itsekin suojassa.

Henkimaailma sanoi, että yhteys syntyy usein juurikin sen kautta, että me näemme jonkun olennon omalla kyvyllämme ja kun jäämme katsomaan ja tunnustelemaan tätä energiaa, syntyy henkinen yhteys siihen olentoon. Ajatus on sellainen energia henkimaailmassa, joka ikäänkuin tarttuu näihin olentoihin ja olennot joutuvat ravistaamaan itsensä siitä irti. Mikäli pystyt ja opit hallitsemaan oman ajatusvoiman, voit olla näkymätön hyvin monille henkimaailman olennoille ja olet tavallaan suojassa.

Teimme Pyhäin miesten päivän energioissa seremonian, jonka tarkoituksena on muistaa kaikkia edesmenneitä ja kunnioittaa kuolleita. Seremoniasta tulikin voimakas parantamisen ja opetuksen tapahtuma. Saimme viestin välitettäväksi kaikille, se kuului näin:

Kunnioittakaa haudan rauhaa! Kuolleilla on oma maailma ja omat polut, joista elävät eivät pysty ymmärtämään paljoakaan. Kuoleman jälkeiset prosessit ovat niiden asioita, jotka ovat siirtyneet ajasta ikuisuuteen. Voimme auttaa heitä silloin, kun apua pyydetään, mutta siltikään emme tiedä heidän maailmastaan ja sen lainalaisuuksista juurikaan paljoa, eikä meidän tule edes yrittää ymmärtää liikaa.

Maailma jakautuu kolmeen tasoon, joista kuolleilla on oma maailmansa. Sitä kutsutaan jossakin traditioissa aliseksi niinkuin itsekin olen sen oppinut mieltämään. Kuolleet puhuivat alisen rauhan kunnioittamisesta. Sitä varten on monissa kulttuureissa rakennettu hautoja ja hautausmaita. Hautausmaan tai hautapaikan tulee olla rauhallinen paikka, jossa keholla on lupa rauhassa käydä läpi oma hajoamisen prosessinsa.

Minulle näyttää siltä, että hautausmaat ovat paikkoja, joissa on portteja aliseen. Siellä on henkiä, jotka eivät ole valmiita siirtymään valoon ja tuntui siltä, että nämä henget todella tarvitsevat oman paikkansa kypsyäkseen prosesseissaan. Monella tuntui olevan taakkana menneen elämän valintoja ja he pitivät omaa tilaansa mahdollisuutena sulatella tekojensa seurauksia. Meille muistutettiin, että kuolleilla on OIKEUS käydä omat prosessit, kuten siellä maailmoissa on tapana.

Sitten tuli vakava viesti tai pyyntö välitettäväksi eteenpäin: Ihmiskunta on mennyt niin kauas omista traditioistaan ja UNOHTANUT kuolleiden maailman niin pahoin, että hautausmaita on alettu kaivaa auki, niiden päälle on alettu rakentaa taloja, ostoskeskuksia ja jotkut pelaavata mm. Pokemon Go:ta hautausmailla. Kuolleet sanoivat, että se loukkaa heidän tärkeää prosessiaan.

Meille tuli pyyntö auttaa ja palauttaa mieleen haudan rauhan pyhyys. Että veisimme eteenpäin viestiä ihmisille, hautuumaata on kunnioitettava. Sinne on astuttava hiljaisin mielin sydän täynnä rukouksia edesmenneitten puolesta. Henget sanoivat, ettei heillä ole mitään tarvetta riivata ja pelotella sellaisia sieluja, joista he näkevät, että henkilö muistaa haudan rauhan.

Kuolleet tahtoivat tehdä rauhan kuolleiden maailman ja elävien maailman välillä. Meille sanottiin, että hautuumaille voi välittää parannusta. Voimme esimerkiksi välittää pyyntöjä, että kuolleet saisivat oman rauhansa ja että hautuumaat olisivat turvassa tässsä maailmassa. Sieltä voi saattaa valmiita sieluja valoon ja yksi erittäin tärkeä työ voikin olla vierailla eri hautuumailla auttamassa siellä lepääviä sieluja.

Seuraavaksi minulle näytettiinkin elävien maailma, johon kuuluvat kaikki ne olennot, kenellä on myös fyysinen tai eteerinen keho. Ne olennot, kenellä on jonkinlainen inkarnaatio menossa tässä maailmassa. Tämä on elävien maailma ja meillä on oikeus ja velvollisuus hallita tätä maailmaa. Meidän on tunnistettava oma maailmamme, niinkuin kuolleiden on ymmärrettävä, että he kuuluvat omaan paikkaansa.

Meille sanottiin, että jokaisen meedion, parantajan, kanavan, shamaanin jne tehtävä on löytää vankka kolmijako maailmojensa välille millä nimellä ikinä tahtookaan näitä maailmoja kutsua. Tutkikaa omaa rakennettanne ja tehkää rajat selväksi. Erottakaa kuolleiden maailma elävien tasoista ja luokaa vahva portti siihen välille. Voitte Pyhällä sallimuksella astua näistä porteista, mutta meille sanottiin myös, ettei näiden kahden maailman välillä tulisi koskaan kävellä ilman erittäin painavaa syytä.

Kuka kävelee noista porteista huvin vuoksi tai kysymättä itseltään, onko nyt tarve tehdä vierailu toisessa maailmassa, hänen luonaan saattaa vierailla vastavuoroisesti monenlaisia henkiä ja hän saattaa olla jossakin mielessä henkien kiusaama. Henget yrittävät tällä tavalla herättää meitä huomaamaan oma toimintamme. Syvä kunnioitus on tarpeen sillä me emme ymmärrä paljoakaan!

Lopuksi puhuttiin sielujen maailmasta, valon maailmasta. Siellä vaikuttavat valon henget, jotka eivät sinällään astu elävien maailmaan saatikka kuolleiden maailmaan. Nämä henget astuvat kuolleiden maailmaan vain erittäin painavasta syystä ja silloinkin he tarvitsevat meitä avuksensa. He eivät pysty menemään valossaan maailmojen rajojen yli.

Valon henget pystyvät ilmentymään elävien maailmassa hetkellisesti, mutta tällaisiin ilmentymiin tarvitaan aina valtava määrä valon energiaa, joten meitä muistutettiin siitä, että jokainen valon hengen kohtaaminen on suuri sallimus meille ja niitä hetkiä ei tulisi hukata kevytmielisesti, vaan kaikki annettu informaatio olisi tärkeä kirjoittaa ylös ja eteenpäin välitettäväksi annetut viestit tulisi viipymättä saattaa ihmisten tietoon.

Valon henget tarvitsevat meitä toimiakseen tässä maailmassa. Siksi tarvitaan kanavia, meedioita, parantajia, shamaaneja jne. He tarvitsevat meidän fyysisen kehomme juuria, jotta voivat laskea omat hyvät tarkoituksensa kauttamme ihmiskunnalle ja joskus kuolleitten maailmaan saakka.

Elävien maailmasta sanottiin vielä lopuksi, että se on näihin kahteen maailmaan verrattuna erityinen, koska fyysinen keho tekee meistä tavallaan korkeimpia olentoja. Fyysisen kehon kautta olemme yhteydessä hyvin monille tasoille, minne eivät kuolleet taikka valon maailman sielut voi mennä. Fyysinen maailma on erikoinen ulottuvuus ja meidän tulisi havahtua ymmärtämään, että me hallitsemme tätä maailmaa. Me päätämme, mitä täällä tapahtuu ja jokaisella meistä on sama päätäntävalta tämän tason suhteen. Se on tärkeä ja oleelllinen päätäntävalta, jota tulisi käyttää viisaasti ja harkiten jokaisena elämän hetkenäsi.

Sitä päätäntävaltaa ei pitäisi tuhlata, vaan kunnioittaa ja ymmärtää, että olet todellakin Luojasi kanssaluoja ja miettiä tätä asiaa vakavalla sydämellä ja tutkia sitä sielun näkökulmasta. Millaiseksi SINÄ tahdot tämän todellisuuden luoda?

Shamanismissa ja monissa muissa henkisissä perinteissä on lukuisia voimapäiviä, joten esittelemme nyt tällä sivulla Rakkaudentähdelle merkitykselliset päivät. Näinä päivinä keskitymme aina jonkinlaisella seremoniallisella työskentelyllä energioihin ja olemme huomanneet, että ne ovat tietynlaisia läpimenon portteja, joiden kautta pystymme pysymään jatkuvassa luonnon uudelleen syntymisen prosessissa.

 

Talvipäivän seisaus

Vuoden pisin yö ja lyhyin päivä edustaa auringon uudelleen syntymää. Tästä lähtien valoa on joka päivä hieman enemmän. Juhlimme talven pimeimpänä päivänä hiljaisuudessa ja kiitollisuudessa auringon ja elämän uudelleen syntymää. Tämän juhlan teema on uudelleensyntyminen. Juhlan aikana meidän on mahdollista huomioida itsessämme kaikkea sitä, mikä on muuttunut kylmäksi, vanhaksi tai lakannut palvelmasta elämää. Kykenemme hiljaisen työskentelyn kautta synnyttämään oman sisäisen aurinkomme uudelleen ja käynnistämään prosessin, jossa sisäinen aurinko syleilee kaiken tämän uudelleen valoksi ja elämää rakentavaksi voimaksi.

 

Loppiainen

Loppiaisena käymme läpi syvällisen itsetutkiskelun, jonka aikana teemme anteeksiannon ja tilinpäätöksen kuluneen vuoden henkisestä työskentelystämme. Aloitamme uuden vuoden puhtaalta pöydältä. Tämä on mielestämme ehkä yksi vuoden tärkeimpiä seremonioita.

 

Kevätpäivän tasaus

Kevätpäiväntasauksen aikaan äitimaa alkaa syntyä uudelleen tulevaan kasvukauteen ja kukoistukseen. Nyt on aika kylvää uudet idean siemenet, joiden toivomme kukoistavan tulevana kukoistuksen kautena mutta myös päästää irti vanhoista siteistä. Voimme tuoda rukouksilla harmoniaa ja uudenlaista valoa elämäämme sekä juhlia uuden valon kukoistuksen aikaa. Kevätpäivän tasaus on heräämisen juhlaa. Kevätpäivän tasausta voi kunnioittaa esimerkiksi valmistautumalla tulevaan kesään kaivelemalla kevään vaatteita esille. Nyt saattaa olla aika purkaa kodin ympäriltä lämpöeristeitä, jos on laitettu esimerkiksi luukkuja oviaukkojen eteen ja antaa raikkaan ilman tuulahdella sisälle. (Huomaathan, että aina shamanistisen työn ei tarvitse olla arjesta erillistä!)

 

Pääsiäinen

Pääsiäinen on kuolemaan astumisen, uudelleen syntymisen, transformaation ja Kristustietoisuuden aktivoitumisen aikaa. Silloin voimme käydä läpi syvällisiä vihkimyksiä. Henkimaailman mestarit ovat luonamme. Pääsiäinen on oivallinen hetki käsitellä loppuun kivuliaita ihmismaailman prosesseja.

 

Kesäpäivän seisaus

Nyt on aika kokea Pyhä valo ja saavuttaa lopputulokseen monet henkiset ponnistelut. On aika vastaanottaa tietoa, jota olemme pyytäneet vuoden syklin mukaan. Valo on voimakkaimmillaan ja se vahvistaa myös kaikki kasvit täyteen elinvoimaa. On aika säilöä suistukkeet ja kerätä monet maagiset yrtit. On myös aika uudistaa itsemme korkealla valossa ja ylistää aurinkoa, elämän antajaa. Kutsumme luoksemme valon auttajia, oppaita ja henkiolentoja.

 

Syyspäivän tasaus

Uudelleen syntymisen syklissä vanhan on kuoltava ja on päästettävä irti kaikesta, joka on lakannut palvelemasta elämää. Nyt päivä ja yö ovat jälleen yhtä pitkät ja silloin teemme puhdistavat rituaalimme ja valmistaudumme talven hiljaiseen itsetutkiskeluun. Tämä on irtipäästämisen juhlaa, loppuun saattelemisen mahdollisuutta, hyvästelemme vanhaa, kiitämme sitä vielä kaikesta hyvästä ja antaudumme uudelleensyntymisen, kohtuajan sykliin. Syyspäivän tasauksen aikaan yleensä viemme kesävaatteet komeroon ja kaivelemme hieman lämpimämpiä tamineita talven varalle. On hyvä jo valmistautua suojaamaan koti kylmältä esimerkiksi varmistaa, että on riittävästi puita tilattuna ja talon lämmitysjärjestelmä on kunnossa.

 

Pyhäinpäivä

Pyhäinpäivänä olemme lähellä manalan portteja. Muistelemme edesmenneitä ja erityisesti meillä on mahdollista olla yhteydessä esivanhempiimme, vaikkakin Halloweeniksi kutsutulla juhlalla onkin aika luita kylmäävä maine. Pyhäinpäivän seremonia voi olla kaunis kohtaaminen omien juurien kanssa. Voimme puhdistaa sukukarmaa, mutta myös ymmärtää ikiaikaista viisautta sekä luoda yhteyksiä esivanhempien voimalliseen linjaan.

166835f38a9aea11669f0db9a0093e32///////////