Onko Sinulla kollektiivista karmaa?
Joko olet perhetynyt, mikä sen merkitys on elämässäsi?
Miten sen tunnistaa?
Miten sitä käytetään henkisessä kasvussa?

Tässä on käsissämme sellainen henkisen avautumisen avain, jota vain harvat todella käyttävät hyödykseen. Itsekin olen tiennyt osallistuvani kollektiivisen karman työstämiseen, mutta sitten se onkin jäänyt aikalailla tuuliajolle koko teema. Tänään sain henkimaailmasta vahvaakin vahvemman muistutuksen: Emme yksinkertaisesti voi ohittaa kollektiivista karmaa ja maailmanpalvelustyötä, jos tahdomme kulkea läpi Ylösnousemuksen portaiden ja päätyä elämään 5D tietoisuudessa. KAIKKI korkeamman taajuuden yhteiskunnat ovat joutuneet oppimaan nämä läksyt. Aloitetaanko oppiminen NYT yhdessä?

 

Mitä on kollektiivinen Karma?

Me olemme Yksi Pyhä Elämä, joka elää itseään todeksi monen eri ihmissolun kautta. Puhumme kollektiivisesta ihmiskunnasta ja tämä voidaan nähdä yhtenä suurena olentona, joka elää planeetallamme. Se on yksi tietoisuus, joka kehittää itseään aivan, kuten me ihmissolut tässä olennossa kehitämme itseämme. Aivan, kuten solut meissä elävät omaa elämäänsä ja osallistuvat siten yhden tietyn elimen ja sen kautta koko kehomme elämää ylläpitäviin toimintoihin. Ihmiskunta matkustaa sen alaisena tässä ajassa ja olomuodossaan kohti uuden ajan ulottuvuutta.

Kun itse virityn kollektiivisen karman taajuudelle, tunnistan siellä kaikki ne haasteet ja oppiläksyt, ongelmat ja ristiriidat, tuskat ja ahdistukset, joita ihmiskunta kantaa sisässään yhdessä. Se on sellainen kollektiivinen meri. Sen tehtävänä on opettaa koko ihmiskunnalle sellaista suurempaa Kristustietoisuutta, jota tarvitsemme seuraavissa olomuodoissamme yhteiskuntana.

Henki tulee sanomaan, että vanhalla ajalla kollektiivisen karman luku on ollut 7 kuten Timanttisäde Webinaarissakin puhuttiin. Nyt olemme siirtymässä luvun 12 alaiseksi myös tässä asiassa. Se tarkoittaa, että yhteiskuntana meidän on omaksuttava kollektiivisen Kristus-Sofian tietoisuus omaksemme. Tämän energian tulee ohjata kaikkea toimintaamme tällä planeetalla. Se tulee olemaan yhteiskunnallisten päätösten perusta uudella ajalla. Meidän tehtävämme on työskennellä karman luvun vaihdoksen ajalla. Yhdessä:

Siten opimme tukemaan toisiamme, toimimaan ajattelematta aina ensin omaa etuamme,  säästämään kotiplaneettaamme luonnonvaroissa, tekemään yhteistyötä, luomaan planeetaarisen rauhan, avautumaan ylösnousemuksen energialle, työskentelemään muiden galaktien kanssa… Korkeamman tietoisuuden omaavat sivilisaatiot osaavat toimia harmoniassa yhteisvastuullisesti. Kollektiivinen karma kehittää meistä sellaisia korkeita olentoja.

 

Onko minulla kollektiivista karmaa?

Kaikilla sieluilla on kollektiivista karmaa, mutta on kiinni kehitysasteesta, millä tasolla otamme siihen yhteyttä. Tavallinen keskiverto tallaaja, kuka ei ole henkisesti herännyt, on mukana kollektiivisessa karmassa ottamalla osaa yhteiskuntaan ja olemalla osa yhteiskunnassamme tapahtuvia ilmiöitä. Jokaisen yksilön karma on sitoutunut kollektiiviseen karmaan mm. sukukarman kautta sekä niiden itsenäisten toimien kautta, joita olemme valinneet tässä tai aikaisemmassa inkarnaatiossamme. Yksikään ihmispukuun syntynyt olento ei ole kollektiivisesta karmasta vapaa. Eivät edes mestarit, jotka tulevat tänne tiettyä tehtävää varten. He ottavat tosin karman harteilleen vapaaehtoisena palveluksena ihmiskunnalle.

Yleensä kuitenkin karmaa työstetään ensin omalta osalta, sitten suvun osalta ja lopuksi kollektiiviselta osalta. Mitä todennäköisimmin olet tustustunut ajatukseen omasta henkilökohtaisesta karmasta ja ainakin kuullu sukukarmasta. Suurin osa meistä on myös työskennellyt suvun karmisten asioiden kanssa. Henkisesti pitkällä oleville vanhoille sieluille avautuu työskentely kollektiivisen karman parissa ja se on erittäin tärkeä tehtävä, jota alleviivataan meille nyt henkimaailmasta vahvasti. Kuka ei ole vielä työskennellyt, nyt on korkea aika ottaa asoioista selvää.

 

Pitääkö minun työskennellä kollektiivisen karman kanssa?

Se on hyvä kysymys. Kollektiivista karmaa voisi myös nimittää henkisen ihmisen sielun tehtäväksi. Syyksi, miksi inkarnoidumme ihmismaailmaan. Jos henkinen ihminen jättää kollektiivisen karman osuuden huomiotta, siitä voi seurata raskaita energioita elämään. Saatat tuntea esimerkiksi sellaista tummaa raskasta tunnetta, josta et osaa sanoa, mistä se oikein virtaakaan elämääsi. Kaiken pitäisi olla hyvin, mutta silti kaikki ei ole aivan hyvin.

Ensimmäinen seuraus kollektiivisen karman unohtamisesta on henkisen kasvun hidastuminen. Saattaa tulla henkisten kykyjen takapakkia ja pahimmillaan suurempiakin ongelmia elämään. Kollektiivinen karma on henkilökohtaista tai suvun karmaa raskaampaa. Sillä on laajemmat vaikutukset ja se tuodaan eteemme painokkaalla tavalla. Toisaalta sen kanssa työskentelemisestä on luvattu suuret valovoimaiset lahjat osaksemme.

Tämä ei ole mikään kirous, mutta minulle on oma mestarini käynyt monta kertaa sanomassa, että henkisesti pitkällä olevalla sielulla täytyy olla  kollektiivisen karman ankkuri ihmiselämässä, jotta hän kykenee pitämään fyysisen elämänsä. Tavallinen ihminen luo ankkurin oman karmansa kautta, mutta henkisesti avoin vanha sielu on tullut saamaan täältä itselleen niin syvää ja tärkeää opetusta osaksi omaa sielullista ikuista rakannetta, että on maksettava suurempi hintakin omasta inkarnaation vuorostaan. Siinä toteutuu ottamisen ja antamisen jatkuva tasapainoinen virtaus.

Aivan, kuten kehittyneet sielut eivät ole niin vapaita edes lapsuudessa karmallisista oppiläksyistään, samalla tavalla mestarillisia taajuuksia lähentelevälle valotyöntekijälle koputtelee kollektiivinen karma joskus suurena ja raskaanakin tietoisuuden alitajunnassa. Tarkoitus ei ole työstää tätä taajuutta yksin. Siihen viittaa jo sanakin: kollektiivinen. Henkilökohtaista karmaa kohdataan yleensä yksin. Suvun karmaa yhdessä sukulaisten kanssa. Kollektiivista karmaa kohdataan yhdessä suuremman ihmisjoukon kanssa.

 

Mitä saan siitä, että työskentelen kollektiivisen karman kanssa?

Kun työstää omaa henkilökohtaista karmaa, jää käteen sydämen myötätuntoa, rakkautta, valoa, jaloutta ja viisautta, mitä nämä haasteet ovat opettaneet. Karma voidaan muuten mieltää rangaistuksena tai lahjana. Itse katson sitä mieluummin rakkaudesta tulleena lahjana Isä-Äiti Universumilta lapsilleen. Kun teemme virheitä, osoitamme Universumille, että meillä on opittavaa. Tavallaan virheitä tekemällä luomme suunnan sille, missä olemme seuraavaksi tulossa viisaammiksi. Karma on se opetus, joka auttaa meitä oppimaan itsestämme, jotta olisimme viisaampia ja työskentelisimme enemmän Valossa.

Jotta ymmärtäisimme, miten suuria ja tärkeitä rakkauden pisaroita kollektiivisessa Universaalin Rakkauden Meressä oikestaan olemme sellaisena, kuin olemme.

Henkilökohtaisesta Karmasta jää käteen henkilökohtaista sydämen viisautta. Sukukarmasta opimme paljon myös parantajuutta ja henkisiä ominaisuuksia, toisten sielujen palvelemista ja yhteistyötä läheisesti sitoutuneessa ryhmässä. Kollektiivinen karma valmistaa meitä työskentelemään mestarillisilla tasoilla yhteydessä Universumin korkeampien taajuuksien kanssa. Kollektiivisen karman kanssa työskenteleminen on ehdoton edellytys sille, että voimme mestaroitua oman inkarnaatiomme aikana. Ylösnousseet olennot ovat kaikki täyttäneet työnsä kollektiivisen karman parissa. ihmiskunnalla on tämä oppikoulu edessä nyt uuden tietoisuuden avautuessa. Siksi meitä kutsutaan siihen TÄNÄÄN.

 

Kuinka kollektiivisen karman kanssa työskennellään?

Tulen puhumaan tästä aiheesta Elokuun Maailmanpalvelus Webinaarissa, jonka nauhoitan YouTubeen 22.7.2021 katsottavaksi. Se on myös Timanttisäde Verkkokoulutuksen tänään ilmoitettu lisäosa.

Webinaarissa kerron, kuinka Timanttisäteiden avulla voimme avata Maailmanpalvelustyömme. Kerron myös perusteet kollektiivisen karman kanssa työskentelemiselle ja kuinka tähän työhön voi ottaa osaa Heimolaisena tai Akatemialaisena Rakkaudentähdessä. Mukaan Heimoon pääsee 40 euron kannatusjäsenmaksulla, jonka voi maksaa myös osissa 12 euroa/kk. Nyt kannattaakin ilmottautua niin pääset mukaan Kollektiivisen Karman Maailmanpalvelus Webinaariin 22.8.2021.

 

Liity mukaan Heimoon: https://rakkaudentahti.activehosted.com/f/76

 

Kun liityt Heimoon Vuoden 2021 loppuun mennessä, saat minulta lahjaksi Vuosi-Akatemian opinnot Kesäkuun 2022 loppuun saakka. Aloitammekin tämän webinaarin jälkeen Akatemiassa kuukausittaiset Zoomin lähetykset, jossa teemme yhdessä työtä kollektiivisen Karman eheyttämisen taajuuksilla. Tämä on ainutlaatuinen mahdollisuus olla mukana vaikka koemielessä ensimmäisen vuoden ajan pienellä riskillä.

Zoomin lähetykset ovat etäseminaareja, joihin mahtuu tietty määrä osallistujia aina kerrallaan. Lisäksi seminaarit nauhoitetaan ja julkaistaan YouTubeen, mistä niitä voi katsella ja työskennellä edelleen omassa tahdissa niin paljon, kun joku tietty asia Sinulle resonoi. Ei ole pakko olla kotona juuri silloin, kun seminaari pidetään. Maailmanpalvelulähetykset tulevat olemaan tietynlaisia teemalähetyksiä, jolloin Sinä voit poimia niistä itsellesi tärkeimmät ja keskeisimmät teemat. Opetan Maailmanpalvelu Webinaarissa, kuinka tunnistat, mitkä ovat niitä omalle sielulle tärkeitä ja oleellisia Kollektiivisen Karman teemoja.

Tämän lisäksi työstämme kollektiivista karmaa mm. Voimapäivän seremonioissa. Kun ymmärrämme enemmän, voimme tarttua työhön entistä syvemmin, yhdessä. Ensimmäisen vuoden ajan Vuosi- Akatemialaisille kuuluu 5 seremoniaa Zoomin maailmanpalvelus lähetysten lisäksi.

Suosittelen liittymään nyt mukaan Heimoon. Kannatusjäsenmaksu on vain 40 euroa. Se maksetaan vain yhden kerran. Tänä vuonna saa lahjaksi Vuosi-Akatemia opinnot eli pääse tekemään kanssamme laajinta valotyötä ensimmäisen jäsenvuoden ajaksi. Saat myös käyttöösi Akatemialaisen tarjoukset, kuten esimerkiksi -50% alennuksen Timanttisäde- Etäkoulutuksestamme.

 

Heimoon pääsee siis tästä: https://rakkaudentahti.activehosted.com/f/76

 

Aloitamme Timanttisäde Etäkoulutuksen tällä Maailmanpalvelus Webinaarilla

Minulle sanottiin, että minun pitäisi selventää Sinulle vielä, kuinka Timanttisäteet toimivat Kollektiivisen Karman taajuuksilla. Kuka ei ole vielä ilmottautunut Timanttisäde Nettikoulutukseen, voi tehdä sen kiireen vilkkaa tässä alla olevan linkin kautta. Ehdoton takaraja liittyä Timanttisäde Etäkoulutukseen on Elokuun 2021 loppuun mennessä. Sen jälkeen neitseellinen pilottiryhmämme sulkeutuu. Tunnetusti ensimmäinen on ryhmä se puhtain, aidoin ja voimakkain energioiltaan.

 

https://rakkaudentahti.activehosted.com/f/90
Heimolaisena Sinun hintasi olisi 199 eur tai 21,90/kk Timanttisäde Verkkokoulutuksesta.

Share →

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

2531f3d779933696f3e694f3cc3d8770```````````````````````