Porttipäivä on hetki, jolloin universaalit planeetat ja energiat asettuvat linjaan maapallon kanssa sillä tavalla, että maapallo ikäänkuin kulkee suuresta energiakanavasta läpi. Tällä ajalla olemme olleet todella huikeissa energiakanavissa, kun esimerkiksi monet galaksit ovat olleet linjassa keskenään muodostaen valtavia universaaleja voimavirtauksia keskenään. Tätä näytetään minulle nyt, että se on kuin ihmisiä seisoisi ketjussa pitämässä toisiaan käsi kädestä kiinni.

Jotkut porttipäivät voidaan suoraan nähdä tutkimalla universumia ja toteamalla, että siellä on nyt tähtijärjestelmät sopivasti kohdallaan. Myös nämä enkelinumeroiset kuukausipäivät ovat voimakkaita porttipäiviä. Esimerkiksi 8:8 oli leijonaportti. 9:9, 10:10, 11:11 ja 12:12 ovat tällaisia vastaavia päiviä.

Se on eräänlainen sopimus henkimaailman kanssa, että ihmiskunnassa tiedetään, milloin aktivointeja tapahtuu. Meidän on tärkeä olla tietoisena mukana tekemässä oma osuutemme esimerkiksi vähän hiljentämässä arkista toimintaa, hiljentymällä hetkeksi meditaatioon, jättämällä epäterveelliset elämäntavat vähemmälle porttipäivän läheisyydessä tai vaikka pitämällä huolta siitä, ettei omaa energiaa kulu riitelemiseen liikaa silloin, kun tarvitaan keskittymistä tärkeisiin energioihin.

Maanantai 11:11:2019 on tällainen porttipäivä. Porttipäivänä yleensä aktivoidaan koko ihmiskunnan uusia ominaisuuksia. Eli kollektiivisesti koko ihmiskunnalle on aikaisemmin asennettu jokin uusi valokeho tai tehty päivityksiä vanhaan järjestelmään, joka sitten saadaan käyntiin, kun maapallo kulkee valtaisasta energiakanavasta läpi. Silloin voidaan myös aktivoida esimerkiksi planeetalle rakennettuja uusia valokehoja. Emme siis ole olentoina ainoita, kenelle rakennetaan uutta olemusta tällä ajalla.

Minulle vihkimys tarkoittaa sitä, että meissä oleva kokonaisuus saavuttaa uusia tietoisuuksien tasoja. Ensin meille asennetaan valokeho, järjestelmämme täytyy tottua sen voimaan, sitten valokeho laitetaan toimimaan ja tietoisuutemme lähtee kohoamaan ikäänkuin yllemme olisi kiinnitetty valtava ilmapallo.

Vihkimys itsessään on se hetki, kun tietoisuutemme puhkaisee uuden tason henkimaailman laajuudessa. Sillä hetkellä kauttamme virtaa valtava määrä valoa, jota emme ole aikaisemmin kokeneet. Vihkimys nostattaa meidät pysyvästi uudelle tietoisuuten taajuudelle.

Vihkimys tapahtuu usein henkimaailman suunnittelemana hetkenä ja usein se tulee unen aikana, mutta ihminen voi myös järjestää esimerkiksi seremonian ilmoitettuna ajankohtana. Seremoniassa on tarkoitus työskennellä, että olisimme mahdollisimman vastaanottavaisia ja optimaalisen suuressa määrin mukana kaikilla tasoillamme, kun vihkimysenergia lasketaan meihin. Toisaalta vihkimys tulee juuri unen aikana, koska silloin olemme luonnollisessa korkeavärähteisessä tietoisuuden tilassa. Seremonialla pyritään luomaan samanlainen transsitila ja jopa matkustamaan kehon ulkopuolelle kokemaan tietoisena vihkimyksessä tapahtuvat asiat. Järjestämme tällaisen seremonian Vihkimykset kurssilla 9.12.2019.

Siinä samalla vikimyksen hetkellä alimmat järjestelmämme avautuvat. Esimerkiksi sydänkeskus ja kehomme chakrajärjestelmät muuntuvat ja avautuvat entistä vastaanottavaisemmaksi. Samalla, kun tietoisuutemme kohoaa, yhdistyy fyysinen olemus materia yhdeksi hengen värähtelyn kanssa. Tässä tapahtuu se ylösnousemuksen pyhä synteesi, jota tavoittelemme. Olemme matkustamassa hengen ja aineen kaksinaisuudesta tähän uuden maailman pyhän liiton ykseyden energiaan.

Henki integroituu vihkimysten myötä yhä suuremmalla voimalla ihmisen persoonallisuuteen ja samalla menetämme ego-sielutietoisuutta pala palalta hengen ja aineen yhdentyessä toisiinsa.

Vihkimysmatkalla tavallaan kiinteä olemuksemme sulaa nestemäiseksi. Kiinteänä emme pysty matkustamaan korkeissa hengen tietoisuuksissa, mutta muuttuessamme ektoplasman kaltaiseksi eteerisiksi olennoiksi ja kun tämä olomuoto korvaa täysin kiinteän fyysisen olomuodon, silloin voimme vaihtaa muotoa ja siirtyä vaivattakin tietoisuuden tasosta ja taajuudesta toiseen.

Vihkimykset ovat toisaalta sitä, että olemme omalla kovalla työllä kipupisteitämme työstäen, suuriin elämän kysymyksiin vastauksia hakien saavuttaneet sydämen tasolla uutta kypsyyttä ja osoittaneet valon oppaillemme, että olemme valmiit ymmärtämään ja tiedostamaan yhä enemmän totuutta valon maailmoista. Olemme siis itse mukana tässä prosessissa kaiken aikaa.

Vihkimykset ovat kuin meissä avattaisiin uusia energian kanavia aina suuremmalla ja suuremmalla voimalla. Ne ovat pieniä valaistumisia ja niitä on sekä pieniä arjen vihkimyksiä, sielun kehityksessä näkyviä suurempia vihkimyksiä aina universaaleihin suuren suuriin muutoksiin ja nolla pisteisiin, joita saavutamme vain ehkä sadan miljardin vuoden välein.

Vihkimyksen tunnistaa yleensä siitä, että sen jälkeen elämä muuttuu jollain tapaa. Kaikissa vihkimyksissä on selkeästi erotettavissa aika ennen vihkimystä eli opiskelun ja valmistumisen aika, vihkimys itsessään eli aktiivisen energiatyöskentelyn ja avautumisen aika ja vihkimyksen jälkeinen aika, jolloin uusi tieto sulautuu meihin ja uusi identiteetti integroituu vanhan identiteetin tilalle.

Vihkimyksiin kuuluu luonnollisena osana draamaa ihmisen elämässä ja syviä perustavanlaatuisia kysymyksiä aktivoituu sydämessä. Niihin kuuluu kipua siitä, että on sisäinen pakko ymmärtää enemmän ja samalla niihin kuuluu luopumista. Palkintona vihkimyksistä on korkeampi värähtelytaso, lisääntyvä rakkaudellisuus ja sisäinen rauha sekä kyky ymmärtää yhä laajemmalta alueelta elämää ja sen syntymistä.

Vihkimyksissä meille paljastetaan monesti tietoa, jollaista emme olisi edes kuvitelleet saavuttavamme. Esimerkiksi voit avautua äkkiä ymmärtämään pyhää geometriaa, numerologiaa, värioppia, ääniaaltoja tai valo-oppia ikäänkuin tyhjästä. Tämä kaikki on sitä, että Sinut on integroitu suuremmassa määrin ottamaan vastaan värähtelyjä korkeilta mentaalisilta olennoilta.

Vihkimyksissä saavutamme myös kyvyn mennä syvälle valon maailmoihin ja kommunikoida valon olentojen kanssa. Ne kuulostavat monesti hyvin sadun omaisilta, mutta kuka kerran käy läpi vihkimyksen prosessin ja ymmärtää sen sisäisen maailman aktivoivan luonteen, ei enää koskaan voi väittää, etteikö valon maailmoja olisi todella olemassa.

Suurempia henkiseen kehitykseen liittyviä vihkimyksiä nähdään useissa eri perinteissä 1-5 tasoa. Nämä ovat isoja ja vahvoja vihkimyksiä, joista ei enää palata takaisin aiempaan tietoisuuteen. Esimerkiksi Ylösnousseet Mestarit ovat käyneet läpi tämän vihkimyspolun. Kun siirrytään eri tasolta toiselle, tietoisuutemme muuttuu todella paljon. Puhun näistä tasoista Vihkimykset koulutuksessamme.

Share →

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ab7e3a2d9d4f96a210031c62ab1950d1}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}