Aikojen alussa Atlantiksella eli valoheimo, joka hajosi Atlantiksen rappion aikana. Sielulinjoja lähti elämään ympäri maailmaa ja inkarnoitui aikojen kuluessa erityisesti alkuperäisheimojen pariin säilyttämään sydämissään parantamisen tehtävää. Nämä sielut ovat aivan erityisiä Äitimaan lapsia, joilla on syvä yhteys parantaviin kristalleihin, korkeisiin valomaaimoihin ja he tietävät sisimmässään tulleensa auttamaan maailmaa. Heidän syntymälleen on syvät sielulliset syynsä ja näiden ihmisten sydämessä palaa vahva tuli ja ajoittain heitä kaipaa syvä kaipuu takaisin rakkauden ja valon kotiin. Heidät tunnetaan kaikkialla suorasta katseesta ja lämminhenkisestä ystävällisyydestä. He ovat rehellisiä ja aitoja, tunnollisia ja myötätuntoisia vanhoja sieluja.

Kyseessä on Kristallivalon kantajien heimo, joka on saanut alkunsa tähdissä. Heimoon liittyy maaenkeleitä, tähteläisiä, enkeli-ihmisiä, parantajia, shamaaneja, näkijöitä, maagisen tien kulkjoita, keijuja ja kaikenlaisia henkisen todellisuuden omaavia ihmisiä. He eivät ole kuitenkaan ihmisenä sen tärkeämpiä, kuin kukaan toinen ihminen maan päällä. Usein he ovat valinneet polulleen paljon kipuja ja sielullisia oppiläksyjä. Kristallivalon kantajat olivat usein jo lapsena avoinna henkimaailmalle ja moni heistä on löytänyt luonnostaan omat parantavat lahjansa ja ryhtyneet kanavoimaan viestiä henkimaailmalta. Yhteiskunnassa he ovat jääneet monessa paikkaa ulkopuolisiksi, koska he tuntevat ihmisen egon kovassa maailmassa toimimisen itselleen jollakin tavalla vieraaksi. Heitä kiinnostaa myötätunto, lempeys, armollisuus, anteeksianto ja pyyteetön rakkaus.

Kristallivalon kantajat ovat vanhoja sieluja ja siitä syystä heitä ei kutsu kovin paljon nykyaikainen itsekeskeinen elämäntyyli. Moni kristallivalon kantaja on kokenut kiusatuksi tulemista joko lapsena tai työelämässä. Heillä on usein muita heikempi egorakenne, jolloin he eivät ole niin voimakkaita astumaan eteenpäin omissa mielipiteissään tai vaatimaan itselleen osakseen paljon rikkauksia. Useilla heistä on ollut riippuvuuksia ja henkisesti vaikeita jaksoja elämässään, koska he ovat sielutasolla valinneet kypsyä syvään Kristustietoisuuteen. Tyypillisesti Kristallivalon kantajat ystävystyvät hitaasti ja viettävät aikaa mieluummin samanhenkisessä seurassa tai yksinään kuin seuraavat suurta ihmisryhmää, jossa tuntevat itsensä ulkopuoliseksi, ellei sitten tällaisella sielulla ole tehtävänä ryhmän vetäminen ja energioiden transformoiminen oman itsensä kautta.

Kristallivalon kantajat tuntevat voimakasta tarvetta auttaa Äitimaata ja heillä on sielussa syvä rakkaus kaikkea elämää kohtaan. Usein he ovat vähemmässä asemassa olevien ihmisten puolustajia. Heitä kiinnostavat luonnostaan kaikenlaiset mystiset asiat ja he tunnistavat sielussaan, että niissä piilee totuus. Kristallivalon kantajuuteen voi myös havahtua pinnallisemman elämäntyylin keskellä, jolloin henkiset kysymyksen tavoittavat sydämen eivätkä jätä rauhaan ennenkuin niihin vastataan riittävän syvällä tasolla. Kun Kristallivalon kantaja tavoittaa sielunsa kutsun, hän avautuu upean valonsa kanavaksi ja hänen elämänsä täytyy henkisen tehtävän tuomista mielenkiintoisista tehtävistä.

Suomalaisissa juurissa lepää yksi Atlantiksen kadonneen kansan virtaus, joka on alkanut viimeisten vuosien aikana heräämään voimakkaasti. Suomalaisten geeniperintö on todistetusti aivan omanlainen verrattuna muihin Euroopan kansoihin. Koko Suomi on ollut parantajien, shamaanien, tietäjien ja itkijöiden toiminta-aluetta vain muutamia satoja vuosia sitten. Olemme sielustamme yhteydessä toisiin alkuperäiskansoihin, vaikka omat geenimme ovatkin sekoittuneet paljon Eurooppalaisiin vaikutteisiin. Kuitenkin DNA:ssamme elää yhä uinuvana alkuperäisen ihmisyyden tietoisuus ja suomen kristallinen maaperä syleilee vanhoja salaisia juuriamme lempeydellään.

Rakkaudentähti Ry on heimo, jossa Kristallivalon kantajat voivat yhdistyä ja vahvistua uudelleen. Meillä on pyrkimys herättää henkiin vanha Suomalainen perinteinen mystinen tieto, ikiaikainen sielujen inkarnaatioviisaus ja nykyaikaisen uuden henkimaailman mestareiden opetuksen kanavat. Näistä tiedonlähteistä syntyvä kombinaatio luo ihmisen sielurakenteeseen syvällisen ylösnousemuksen spiraalimaisen energian. Sama energia eheyttää sielullisia ja karmallisia haavoja ja kytkee Sinut työskentelemään heimomme jäsenenä valotyöntekijänä, jollaiseksi olet syntynyt ihmispukuun tähän maailmaan.

Rakkaudentähden Kristallivalon kantajien heimon ajatuksena on, että jäsenyyttä ei tunnisteta geeniperimästä tai ulkoisista ominaisuuksista. Jäsenyyden tunnistaa jokainen omassa sielussaan. Heimo kutsuu sielun kautta. Siinä missä muissa heimoissa liitytään yhteen geneettisesti, me luomme uuden maailman heimon, jossa liitymme yhteen juridisesti yhdistyksen jäsenyyden kautta luoden näin vahvaa uutta Suomalaista perinnettä. Lisäksi teemme työtä yhdistyäksemme maailman muiden heimojen verkostoon sydämen taajuudella.

Rakkaudentähdessä voit liittyä ihan kirjaimellisesti heimojäseneksi maksamalla kertaluontoisen yhdistyksen kannatusjäsenmaksun. Maksu maksetaan vain kerran ja sen jälkeen sinulla on puheoikeus kaikissa Heimojäsenten kokouksissa sekä voit pyytää tiettyjä heimon sisäisiä kirjanpidollisia tietoja tarkasteltavaksi.

Yhdessä eheytämme kulttuurisia juuriamme ja muistelemme sitä sisäistä tietoa, joka virtaa DNA rakenteessamme. Kurkotamme lisäksi kauemmas maailmalle pyytäen sitä pyhää inkarnaatioiden aikaista ja elämien välistä viisautta aktivoitumaan meissä elävänä aina fyysisessä kehossamme saakka. Kaikissa intiaaniheimoissa kunnioitetaan aina esi-isien ja äitien linjaa sekä heiltä tulevaa viisautta. Tätä samaa etsimme myös suomalaisessa heimossamme meditaatioiden ja parantavien seremonioiden kautta. Yhdessä muistaen ikiaikaiset viisaudet ja sielumme rakkaudelliset juuret luomme uudenlaisen ”kodin” niille ihmisille, ketkä tahtovat elää henkisessä puhtaassa yhteydessä itsensä, maa-äidin ja henkimaailman kanssa.

Heimossa jokaisella jäsenellä on oikeus muodostaa oma käsityksensä maailmankaikkeudesta kuunnellen oman sydämensä ääntä. Toisia sieluja vahingoittavaa tai heimon tarkoituksia loukkaavaa toimintaa keskuudessamme ei sallita. Korkein periaatteemme on työskennellä aina kuten on Kaikkien luotujen olentojen korkeimmaksi parhaaksi. Toteutamme periaatetta esitämällä sydämessämme pyynnön kaikessa toiminnassa ja päätöksissämme, että tapahtuu korkeimman Kristusitsemme tahto. Heimo pitää yllä Kristallivalonkantajien valotyöpiiriä. Kun tahdot syventää tietoasi ja herättää itsessäsi uinuvaa ikiaikaista tietoa, voit liittyä mukaan opiskelemaan Valotyöntekijän ammattiopintoihin. Saat mahdollisuuden yhdistyä Rakkaudentähti Ry Heimon syvimpään parantavaan virtaukseen.

Heimoneuvosto on joukko ansioituneimpia ja kokeneimpia heimon jäseniä. Heimoneuvostoon voi hakea jäsenyyttä kuka tahansa heimon jäsen ja liittymispyyntöjä käsitellään kaikissa heimon kokouksissa. Jäsenhakemukset aloitetaan lähettämällä sähköpostia osoitteeseen enkelikristallit@rakkaudentahti.net. Pääsyvaatimuksena on vähintään 10 vuoden opinnot Rakkaudentähden kursseilla. Heimoneuvoston kokelas todistaa pävevyytensä ennen jäsenyyden hyväksymistä suoritettavalla kypsyysnäytteellä, jonka tuotokset tulevat Rakkaudentähti Ry:n käyttöön. Rahallista liittymismaksua ei peritä, mutta kypsyysnäytteen tuotoksien tuotto tulee Rakkaudentähti Ry:n toiminnan hyväksi.

Kypsyysnäytteessä Heimoneuvoston kokelas toimii Rakkaudentähti Ry:ssä vapaaehtoisena omilla intuitiivisilla ja parantavilla kyvyillään. Tällainen toiminta voi olla esimerkiksi kanavointien kirjoittamista, uuden kurssipaketin kanavointi, oman parantavan musiikin julkaisemista, parantavan taiteen tuottamista, henkisen kasvun ryhmän pitämistä omalla paikkakunnalla jne. Heimoneuvoston hallitus päättää, onko kypsyynäyte hyväksytysti läpi tai pitääkö siihen tehdä mahdollisia korjauksia. Jäsenyyden hyväksymisen yhteydessä Heimoneuvoston jäsen sitoutuu vuosittain toimimaan Rakkaudentähti Ry:n hyväksi omalla työpanoksellaan ja edistämään heimon periaatteiden ja henkisen työn toteutumista.

Heimoneuvosto valitsee keskuudestaan yhdistyksen hallituksen. Yhdistyksen hallitus päättää vuosittaisissa kokouksissa tärkeistä päälinjoista. Kaikilla heimojäsenillä on oikeus tuoda hallitukseen käsiteltäväksi toimintaa koskevia kysymyksiä, toivomuksia tai korjausehdotuksia. Heimon jäsenillä on kokouksissa äänioikeus, muttei äänestysoikeutta. Heimoneuvoston jäsenellä on kokouksissa puhe- ja äänioikeus. Heimoneuvoston hallituksen puheenjohtaja Anu toimii Rakkaudentähden koulutusten kanavana.

 

Mitä seuraavaksi?

Liity mukaan Kristallivalon Kantajien Heimoon!

~~~~~

Share →

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

10076723ebede523ee794db75a38cb6b\\\\\\\\\\\\\