EnkeliKristalli -koulutus voidaan käydä sähköpostikurssina. Koulutuksessa on tasoja 1-4. Opiskelumateriaaliin kuuluu joka tasolle oma PDF -paketti sekä omat aktivointimeditaatiot ja mp3 äänitteet. 1-3 tasolla tulee kerran kuukaudessa aina noin 4 viikoksi opiskelumateriaali kerrallaan. Tärkein opiskelumuoto energiakanavan aktivoimiseksi ovat meditaatiot, joita tehdään 1-3 tasoilla viikottain, 4 -tasolla oman harkinnan mukaan ja  Master koulutuksessa kuukausittain. Joka tasolta on mahdollista pyytää itselleen todistus suoritettuaan opintoja 6 kk ajan. 1-3 tasolle todistuksen saamiseen riittää pelkät opinnot. Korkeammilla tasoilla täytyy tehdä pieni näyttö jne. Tasoilla 1-3 Sinulle löydät hiljalleen tiettyjä eettisiä periaatteita ja omassa tahdissa avaudut työskentelemään sydämen kautta Kristallivalon kanavana. Pätevöitymisestä lähtien teet myös joka tasolla tiettyjä sitoumuksia suhteessa alemman EnkeliKristalli -linjan ja tekniikan säilyttämiseen mahdollisimman puhtaana ja eettisenä.

Ykköstaso on niin sanottu EnkeliKristalli -perustaso. Opiskelet 6 kk. Se sisältää 6 erinlaista vihkimystä, jotka oma Masterisi Sinulle välittää. Kaikki opinnot aloitetaan ykköstasosta, jotta parantamisen perustukset rakentuvat vahvalle pohjalle. Sinulle avataan yleinen parantava EnkeliKristalli -kanava ja opit meditaation perustekniikan. Liity nyt!

Ymmärrät sydämen taajuudella työskentelemisen tärkeyden, osaat vastaanottaa ja lähettää turvallisesti kaukohoitoa, tiedät parantamisen eettisen pohjan ja olet tietoinen maailmanpalveluksesta. Olet opiskellut Kristallivalon kantajan perusteet ja Sinulla on valmiudet kehittää sydänkeskusta eheyttäen sen syvimpiäkin värähtelyjä. Työskentelysi tapahtuu liittymällä sydämen kautta omaan korkeampaan itseesi ja Minä Olen läsnäoloon sekä sinulla on valmiudet saada tietoa sielusi alkuperästä ja tehtävästä. Sitoudut välittämään kaiken parantavan energian Luoja-Lähteestä, etkä paranna omalla enegiallasi tai alemman itsen tahdolla. Ymmärrät, että valotyöntekijöinä täydennämme toinen toistamme ja pyrit työssäsi edistämään ykseyden värähtelyjä. Eettisenä periaatteena vältät toisten ihmisten ja heidän tekojensa tuomitsemista.

Kakkostasolla opit hoitamaan luontoa, eläimiä sekä ihmisasiakkaita. Saat muutamia keskitettyjä kristalleja erinlaisiin energioihin ja opit käyttämään EnkeliKristalleja tehokkaammin tilanteen mukaan. Opit meditaation vetämisen alkeet ja kykenet tämän jälkeen ylläpitämään pientä meditaatioryhmää sekä hoitamaan niin lähi- kuin kaukohoitoina. Opiskelet 6 kk. Se sisältää 6 erinlaista vihkimystä, jotka oma Masterisi Sinulle välittää. Liity nyt!

Ymmärrät asiakkaan eettisen kohtaamisen ja osaat toimia totuudellisesti hoitotilanteissa. Pyrit aina saavuttamaan myötätunnon kaikkia asiakkaita, olentoja ja kanssakulkijoitasi kohtaan. Osaat tunnistaa eriytyneitä värähtelyjä ja olet sitoutunut työskentelemään Henkisten arvojen mukaisesti oman sydämesi totuuden kautta EnkeliKristalli -hoitajana. Sitoudut opiskelemaan ja niitä ymmärrettyäsi noudattamaan valotyöntekijän eettisiä periaatteita hoitotyössäsi ja syvennät sydämen tason työskentelyä monin tavoin. Työskentelysi laadullistuu liittymällä sydämen kautta omiin henkioppaisiin sekä sieluperheeseen ja sinulla on valmius saada johdatusta. Sitoudut kohtaamaan asiakkaasi luotettavasti, kunnioittaen heidän integriteettiä ja pitäen vaitiolon kaikista asiakaskohtaamisista. Ymmärrät, että teemme kaikki hoitajat tätä työtä yhtenä ja pyrit vapautumaan kilpailun sekä paremmuuden tarpeista suhteessa toisiin valotyöntekijöihin.

Kolmostaso antaa avaimet vaativaan työskentelyyn EnkeliKristallienergialla. Opit kanavoimaan yhä uusia EnkeliKristalli -taajuuksia ja virittämään energioita ajassa. Voit käyttää energiaa esimerkiksi omassa hoitolassa tai pitää ihmisille meditaatioita. Opiskelet 6 kk. Se sisältää 6 erinlaista vihkimystä, jotka oma Masterisi Sinulle välittää. Liity nyt!

Olet sitoutunut työskentelemään sydämesi kautta kaikessa parantamistyössä ja teet syvää maailmanpalvelustyötä energian välittäjänä. Teoillasi pyrit edistämään kaikken valotyöntekijöiden yhteistä kanavaa ja liityt maailmanlaajuiseen kristalliverkkoon meditoidessasi sekä välittäessäsi valoa. Olet ainakin jossakin mielessä avautunut pitämään yllä myös EnkeliKristallien korkeaa värähtelyä ja kehittämään sitä sisäisen ohjauksen mukaisesti. Sinulle saattaa tässä vaiheessa avautua ihan omiakin menetelmiä, jotka voit liittää EnkeliKristalli työskentelyysi. Työskentelysi tapahtuu liittymällä sydämen kautta omiin mestareihin, monadiin ja buddhiseen tietoisuuteen. Saat inspiraatiota Universaalin Rakkauden kautta ja avustat oma-aloitteisesti koko ihmiskunnan värähtelyn muutosta.

Nelostaso on pätevöitymistaso, jonka jälkeen voit hakeutua Master-opintoihin. Niin pätevöitymisessä kuin Master -tason opinnoissakin edellytetään opiskelijan kykyä itseohjautuvuuteen ja itsenäiseen opiskeluun ja työskentelyyn. Sen takia nämä molemmat tasot ovat hyvin opiskelijalähtöisiä ja vastuu opintojen edistymisestä ja harjoittelusta siirtyy viimeistään tässä vaiheessa Opiskelijalle itselleen. Suorittamalla nämä tasot osoittaen itsenäisyyttä, tehdään eräänlainen näyttökoe Rakkaudentähteen ja todistat oman valmiutesi toimia mm. EnkeliKristalli Masterina. Nelostasossa on PDF-paketit tietoa, jotka täydentävät hoitajana osaamisesi sekä teet Rakkaudentähteen näytehoidon ja kirjoitat vähintään 2 A4 mittaisen Esseen yhdestä ennalta annetusta aiheesta. Pätevöittäminen loppuu noin 30 minuutin puhelinkeskusteluun Anun kanssa ja sen jälkeen saat itsellesi Diplomin. Nelostaso opiskellaan Rakkaudentähden kautta. Liity nyt!

Pätevöityessäsi sitoudut tietyllä tavalla toimimaan eräänlaisena EnkeliKristallien vartijana ja viimeistään tässä vaiheessa ryhdyt välittämään kaukohoidoissa valoa koko ryhmälle sen rinnalla, että otat vastaan itsellesi parannusta. Olet sisäistänyt oman sydämen totuuden seuraamisen ja etsimisen tärkeyden. Ymmärrät, että totuus on jatkuvasti kehittyvä ja kirkastuva käsite ja olet sitoutunut etsimään omaa korkeinta totuuttasi joka päivä uudelleen. Välität ehdottomasti Universaalia Rakkautta ja osaat suojata kanavan. Osoitat erottelukykysi kehittyneen Pätevöityneen tasolle. Et seuraa enää ulkoista totuutta tai auktoriteettia vaan tiedät, että olet vastuussa Luoja-Lähteelle, Rakkaudelle, omista valinnoistasi ja siitä, minkälaisia ratkaisuja teet hoitotyössäsi asiakkaiden kanssa. Ymmärrät karman lait ja menneiden elämien syy-seurauksia tässä elämässä. Kunnioitat valon oppaiden tekemää työtä sekä valoa ja parannusta, jota he välittävät kauttasi. Osaat erotella, mikä tulee omasta itsestäsi ja mikä on puhtaana kanavana toimimista. Et ota itsellesi kunniaa parantumisen tuloksista, vaan korostat olevasi korkeamman valon kanava.

Mastertaso suoritetaan 1,5 vuoden kokonaisuutena, jossa sinulle Aktivoidaan Timanttisäde-energiat käyttöösi. Rakkaudentähden kouluttama Master voi työllistyä esimerkiksi omassa yrityksessään EnkeliKristalli -hoitajana ja menetelmän opettajana. Mikäli työura kiinnostaa, saat meiltä täyden tuen oman toiminnan rakentamiseen, laajan mainostuskanavan ja paljon pitkän kokemuksen tuomia ideoita liiketoiminnan aloittamiseen…

Masterissa suuntaudutaan joko meditatiivisen ryhmätason tai syvemmän yksilöllisen parannustason työskentelyyn. Ensimmäinen 6 kk opiskellaan Andromedan timanttisädettä, Toinen 6 kk opiskellaan Siriuksen timanttisädettä ja kolmas 6 kk opiskellaan Pleiadien timanttisädettä. Meditoit vähintään kerran kuukaudessa, jokaisen kuun 21. päivä ja pidät oppimispäiväkirjaa näistä meditaatioista.  Lisäksi tämän työskentelyn aikana teet työharjoitteluna joko yksilöhoitoja tai pidät meditaatioita riippuen valitsemastasi linjasta. Pidät meille oppimispäiväkirjaa ja kerää asiakkailtasi palautetta. Koulutukseen kuuluu maksimissaan 4 noin tunnin mittaista puhelinkonsultaatiota Anun kanssa sekä sähköpostituki. Voit ilmoittaa meditaatioista ja mainostaa hoitojasi Rakkaudentähdessä koulutuksen ajan. Valmistut Masteriksi tekemällä meille näytehoidon ja palauttamalla oppimispäiväkirjat. Opinnot voi korottaa lisäksi Henkikirurgian energiavärähtelyyn sekä valoonsaattamiseen. Henkikirurgian energiavärähtely aukeaa opiskelemalla 6 kk Arkturuksen timanttisädettä ja pitämällä siitä oppimispäiväkirjaa.  Hae Mastertason koulutukseen!

Masterin suorittamisen jälkeen Sinulla on valtuudet opettaa 1-3 tasoja. Sitoudut ylläpitämään jatkuvaa henkistä kehitystä ja oman itsesi puhdistamista EnkeliKristallien sekä koko elämän työstämisen kautta. Pidät yllä sydämen henkistä moraalia ja pyrit virittymään sydämen taajuudelle kaikessa olemisessa. Sitoudut etsimään totuutta oman sydämesi kautta ja ohjaamaan laadukkaasti myös uudet opiskelijat eettisen parantajuuden piiriin. Sitoudut välittämään tietyt asiat eri opiskelutasoilla oppilaillesi ja Sinulla on vastuulla selventää opiskelijoille, että he ovat vastuussa omassa energiatyöskentelyssään omalle korkeammalle itselle sekä Luoja-Lähteelle. Vastuullasi on seurata opettamiesi ihmisten työskentelyä ja ohjata heitä kaikessa kohti Korkeamman Itsensä kautta virtaavaa totuutta. Tehdessäsi hoitoja välität aina tukea ja valoa myös opettamillesi ihmisille sen mukaisesti, mikä on Korkemman Itsen tahto.  Et ole vastuussa heidän hoitotyöstään siinä mielessä, että he vastaavat itse omalle korkeammalle itselleen ja Luojalle omista valinnoistaan, mutta Sinulla on opettajana vastuu vastata esimerkiksi heidän kysymyksiin vielä koulutuksen jälkeenkin ja tarvittaessa konsultoit Rakkaudentähteä ongelmatilanteissa. Master voi kehittää omaa opetusmateriaalia omalle ryhmälleen ja hänellä on lupa perustaa oma EnkeliKristalli -koulu tai ryhmä.

Master Teacher on EnkeliKristalli energian korkein taso. Master Teacher saa opettaa kaikkia tasoja 1-Master uusille oppilaille. Tämän tason voit saavuttaa noin 8-10 vuotta Master -tason suorittamisen jälkeen. Tason hyväksytty suorittaminen edellyttää oikeaa toimintaa EnkeliKristalli -opettajana. Sinun tulee toimia laajasti ihmisten parissa ja ainakin osittain luoda tästä työstä itsellesi myös elanto. Vaihtoehtoisesti voit työskennellä vapaaehtoisesti, mutta valovoimasi todentuu tällöin lukuisina tyytyväisinä opiskelijoina. Ylläpidät elävää ihmisryhmää ja vastaat ryhmästä nousseisiin haasteisiin. Oppimispäiväkirjaa kannattaa pitää heti Master -tason saavuttamisesta lähtien, mikäli tähtäät MasterTeacher -opintoihin.  Todennat henkisen työsi Rakkaudentähden raadille esimerkiksi esittelemällä omia kanavointeja ja missä niitä on julkaistu sekä minkälaista palautetta olet niistä saanut.  Mukana voi olla itse luotuja opiskelumateriaaleja. Osoitat työsi laajuuden näyttämällä todennetusti esimerkiksi osallistujalistoilla ja työskentelypäiväkirjalla, montako kurssia sekä meditaatiota olet pitänyt ja kuinka paljon sinulla on ollut opiskelijoita. Keskeistä on myös, kuinka moni opiskelijoistasi on päätynyt tekemään EnkeliKristalli -hoitoja työkseen. MasterTeacher tason hyväksyttyyn suorittamiseen tarvitaan mm. omien oppilaittesi suosituksia siitä, että olet ollut onnistunut opettaja sekä vähintään 2 Rakkaudentähdestä ulkopuolisen henkisen tien opettajan tai tunnetun hoitajan suositukset pätevyydestä. Suosituksiin ei lueta lähisukulaisten (lapset, siskot, serkut, isä, äiti, tädit, sedät ja mummot ja papat)  tai oman puolison antamat suosituksia.  Olet vienyt MasterTeacher kypsymisaikanasi vähintään 100 kolmannen tason opiskelijaa opinnoista kokonaisuudessaan läpi. Osoitettuasi omaavasi MasterTeacher -tason taidot, saat meiltä tason 4 materiaalit käyttöön sekä lopullisen diplomin kaikkien tasojen suorittamisesta. MasterTeacher allekirjoittaa Rakkaudentähden kanssa sitoumuksen toimia tiettyjen eettisten periaatteiden mukaisesti työssään. Hän noudattaa suurta vastuutta valmistumisen jälkeen ja on tietoinen, että MasterTeacher lupa voidaan myös peruuttaa, mikäli väärinkäytöksiä tai huomattavaa välinpitämättömyyttä ilmenee.

MasterTeacherilla on lupa antaa Master -tason koulutusta ja ottaa vastaan pätevyyskuulusteluja. Hän liittyy Rakkaudentähden työryhmään, joka jatkuvasti ylläpitää ja kehittää EnkeliKristalli tekniikkaa sekä opetusmateriaaleja. Hän vaalii EnkeliKristalli -linjan puhtautta ja että kaikilla tasoilla opetetaan mahdollisimman alkuperäistä ja elävää Hengen tietoa. MasterTacher välittää aktivointeja ja kaukohoitoja koko Rakkaudentähden EnkeliKristalli -linjaan meditaatioissa ja on valmis tukemaan kaikkia Mastereita sekä 1-3 tason oppilaita omassa henkisessä kasvussaan. Hän osallistuu maailmanparannukseen päivittäisellä tasolla ja kantaa vastuuta Valoon saattamisen tehtävistä sekä tarvittaessa järjestää koko linjastolle Kaukohoito- ja kanavan puhdistus tilaisuuksia. Hän toimii uuden tiedon kanavana laajasti ja kanavoi henkimaailman valon oppaitten ohjausta ja opetusta kaikkien käyttöön. MasterTeacher osallistuu uusien Masterien työnäytteiden arviointiin Rakkaudentähden työryhmässä silloin, kun arvioidaan, kuka pätevöityy MasterTeacher tasolle. MasterTeacher voi kanavoida uusia EnkeliKristalli -koulutukseen liittyviä kokonaisuuksia.

Share →
2476b9c35906c9648ede2caf4844672bffffffffffffffffffffffff