Timanttisäteet ovat 12 Universaalia valon sädettä Luoja-Lähteestämme. Jumalallinen rakenteemme koostuu näistä 12 säteestä. Shamanistisessa ihmiskäsityksessä voimme nähdä ihmisen maailmanpuuna, jonka latva koskettaa Henkeä ja juuret lepäävät syvällä materiassa, Äiti-Maan Kristallisessa sydämessä. Yhden Elämän Pyhässä Geometriassa luku 12 toistuu merkittävänä maailmanpuun eri taajuuksilla.

12 Timanttisädettä virtaa Maailmanpuumme läpi aina latvasta juuriin saakka. Ne voidaan nähdä 12 valoa hohtavana säikeenä, missä ihminen on itsessään tietoisuuden keskittymä, valoa hohtava pallon mallinen rakenne, jonka keskipisteen kautta 12 sädettä virtaa muodostaen perustan kaikelle tietoisuudellemme, kaikille olemisen taajuuksille. 12 sädettä on Hengen 12 DNA rihmasto, johon on koodattu koko olemassaolomme, ikuisuutemme, ykseytemme ja erillisyytemme tietoisuus.

Ihmisen rakenteessa löytyy monta eri tasoa, mihin nämä 12 Timanttisädettä kiinnittyvät. Voimme tarkastella ihmiselämässä 12 kehittymisen jaksoa, jotka liittyvät tiettyjen 12 chakran energioiden avautumiseen. Sydänkeskuksestamme löytyy 12 terälehteä, jotka ovat yhteyksissä ihmiselämän 12 kehitysjaksoon. Sydämen 12 terälehteä ovat yhteyksissä myös 12 paljastukseen Jumalallisesta Itsestämme ja näiden unen kaltaisten näkyjen tai tietoisuuden tilojen paljastuminen johtaa meidät vapautumaan alemman maailman energioista ja harhasta. Täydellistyessään 12 Timanttisäteen tietoisuus nostaa meidät ylös Pyhästä Ylösnousemuksen Portista.

Sydänkeskuksesta voimme puolestaan löytää 3 taajuutta, joissa kussakin lepää 4 Timanttisäteen laatua. Jokaista tällaista 4 säteen kimppua yhdistää yksi Universaali tietoisuuden tila, joka avautuu, kun meillä on riittävän vahva yhteys sen alla oleviin 4 Timanttisäteeseen. Koulutuksessa tutustumme näihin sydänkeskuksen 3 pyhään tilaan. Ensimmäinen tila liittyy olemuspuoleemme maailmassa ja suhteeseemme ulkoisen maailman kanssa.  Toinen tila liittyy sisäiseen olemukseemme ja suhteeseemme Hengen maailman kanssa. Kolmas tila liittyy Jumaltietoisuuteemme ja Jumalallisen Itsen paljastumiseen.

12 Timanttisäteeseen liittyy myös 12 säteen vartijaa, joiden kanssa työskenteleminen on keskeistä, kun tahdomme saada timanttisäde-energiat käyttöömme. Diplomiparantajan koulutuksessa luomme yhteyden jokaiseen 12 Timanttisäteestä ja opimme, minkälainen Jumalallisen Itsen salaisuus laskeutuu tietoisuuteemme, säteen parissa työskentelyn avulla. Nämä 12 paljastusta liittyvät Pyyteettömään Rakkauteen, Kristus-Sofian tietoisuuteen, Maailmanpuun paljastumiseen, Pyhään Geometriaan ja Alkemiaan, Feminiinisen ja Maskuliinisen energian salaisuuksiin, Minä Olen Sinä- tietoisuuteen, Jumalan kokemiseen kaikkiaallisena olevana, Separaation loppumiseen, Täydellisen tyhjyyden käsittämiseen, Oman tiedostavan Itsen kipinän havaitsemiseen, Vapaan Tahdon mestaruuteen sekä Yhden Tietoisuuden sähköiseen värähtelyyn sulautumiseen.

Timanttisäteet ovat myös energiaa, jolla voidaan parantaa erityisesti näiden 12 tietoisuuteen liittyviä ongelmia, solmuja ja esteitä ihmisrakenteessa. Kutsumme työskentelyn aikana tiettyä Timanttisäteen vartijaa ja virtautamme säteen energiaa puhtaana oman Korkeamman Itsemme välityksellä Luoja-Lähteeltä aina Äitimaan Sydänkeskukseen saakka.

Kun sydämesi kutsuu astua Timanttisäteiden tietoisuuteen, voit tulla opiskelemaan Anun johdatuksella Diplomiparantajaksi. Koulutus koostuu kahdesta osasta: Etäopetuksesta ja Lähiopetuksesta. Mukaan voi ilmottautua joko molempiin kokonaisuuksiin yhdellä kertaa tai käydä ensin Etäopetuksen ja myöhemmin täydentää koulutuksen Diplomiparantajaksi osallistumalla lähiopetukseen.

Diplomiparantajan koulutuksessa astutaan 12 Timanttisäteen energiaan

Hakemukset tehdään tästä: https://rakkaudentahti.activehosted.com/f/66

Tagged with →  
Share →

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

bb0b55daa345560a4e4322f1dbff0862DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD