Euroopan ja Pohjoismaitten kulttuuri on ollut pitkän aikaa historiassa polyteistinen. Polyteistisyys tarkoittaa sitä, että ihminen uskoo moniin Jumaliin yhden sijasta ( kuten vaikkapa Kristinuskon, Islamin tai Juutalaisuuden yksi Jumala).

Voisi väittää pitkän historian ja muussa maailmassa pääasiassa vallitsevan kulttuurin perusteella, että ajatus monesta erilaisesta Jumalasta on ihmiselle luonnollisempi kuin yhteen Jumalaan keskittyminen. Polyteismin syy lienee siinä, että monet eri nimiset Jumalat tekevät yhdestä suuresta Kaiken Elämän Lähteestä helpommin ymmärrettävän.

Ihmiselle on luonnollista käsitellä asioita pienissä ymmärrettävissä paloissa yhden liian suuren ja hämmentävän kokonaisuuden sijaan. Muinaisessa maailmassa, ei niin kauhean kauaa sitten, Jumalia oli monta.

Jokaisen Jumalan ja Jumalattaren ajateltiin olevan vastuussa tietyistä elämän perusasioista. Sellaisista kuin hedelmällisyys, parantuminen, erilaiset ihmiselämän taidot, taikuus, henkimaailmaan näkeminen, kuolema, sota, säätilat ja niin edelleen.

Asioiminen tällaisen yhden Jumalan tai Jumalattaren kanssa, jolla oli nimi, ihmiselle ymmärrettävä hahmo ja omat tehtävänsä, helpotti ihmisen ja Luojan välistä kanssakäymistä.

Nykymaailmassa elävälle ja joko persoonattomaan henkisyyteen tai ateismiin tottuneelle ihmiselle voi tulla uutisena se, että vanhat Jumalat eivät ole suinkaan kuolleet tai kadonneet jonnekin historian hämäriin. He elävät ja ovat olemassa yhä henkimaailman tietyllä tasolla, aivan kuten kaikki muutkin henkimaailman korkeammat tahot, joiden kanssa ihminen voi olla yhteydessä.

Kristinuskon ja Euroopassa pitkään valinneen ajattelun seurauksena tämä ajatus voi hätkähdyttää, jopa pelästyttää. Vanhoja Jumalia tai Jumalattaria ei ole kuitenkaan mitään syytä pelätä. Päinvastoin, luottamuksellisen suhteen rakentaminen jonkun tällaisen olennon kanssa, voi rikastuttaa ihmisen henkistä elämää hyvinkin paljon ja tuoda siihen yhden ulottuvuuden lisää.

Niitä henkilöitä, jotka pitävät vanhojen Jumalien traditiota ja suhdetta heihin elossa kutsutaan usein nimellä pakana. Pakana tarkoittaa ihmistä, joka uskoo toisin kuin Kristinusko opettaa, joka elää suhteessa henkimaailmaan ja halutessaan vanhoihin Jumaliin paljon laajemmin kuin Kristinuskon antama kapea malli.

Itseään ei tarvitse kuitenkaan julistaa pakanaksi voidakseen pitää yhteyttä Euroopan alkuperäisiin Jumaliin. Ihmisen avoin mieli ja kunnioittava suhtautuminen traditioihin, joiden juuret ulottuvat aina Atlantikselle ja ihmiskunnan alkuhämäriin saakka, riittävät vallan hyvin.

Keitä nämä Jumalat ja Jumalattaret ovat?

He ovat yhden suuren Alkulähteen ilmentymiä. Voisi sanoa, että he ovat kuin timantista heijastuvia valonsäteitä, joista jokainen korostaa tämän timantin, Alkulähteen jotakin piirrettä tai puolta.

He ovat ihmisen yläpuolella, niin älyn, tiedon, henkisen voiman ja valon suhteen.

He ovat persoonallisia, tarkoittaen että heillä on oma historiansa ( kuhunkin Jumaluuteen liitetty myyttinen tarusto ja traditiot tai uskonnot joissa heitä on palveltu ja palvottu), oma tahtonsa ja omat suunnitelmansa niin ihmisten kuin maailmankin suhteen.

Sanotaan usein, että ihminen ei voi valita näitä Jumalia vaan nämä Jumalat valitsevat ja vetävät luoksensa tavalla tai toisella sen jonka he itse ovat valinneet ja tahtovat kutsua.

Mikä on heidän merkityksensä nykypäivän ihmiselle?

Vanhojen Jumalien kanssa suhteessa eläminen palauttaa ihmisen vanhan pyhän tiedon juurille ja lähteille saakka. Näiden Jumalien luo meneminen on eräässä mielessä kuin ihmiskunnan henkiseen kehtoon ja alkuun palaamista.

Nämä Jumalat ovat nähneet maan ja ihmisten historiaa tuhannet vuodet. Heillä on hallussaan tietoa ja viisautta, jota nykyinen yhteiskunta ja hätää kärsimässä oleva luonto kipeästi tarvitsevat.

He eivät kuitenkaan pakota tätä tietoaan saati apuaan väkisin ihmiselle, kuten ei tee kukaan henkimaailman olento joka tulee Valosta. He odottavat, että ihminen itse kuulee kutsun ja alkaa tekemään heidän kanssaan vapaaehtoista yhteistyötä.

Sen takia näitä Jumalia ja Jumalattaria ei ole myöskään mitään syytä pelätä. He eivät vie ihmisen vapaata tahtoa, eivätkä rankaise jos ihminen kieltäytyy kohteliaasti yhteistyöstä tai noudattamasta heidän antamaansa pyyntöä.

Esimerkiksi parantaja voi hyötyä suuresti sellaisesta Jumalattaresta kuin Brighid, joka on parantamisen Jumalatar. Joku metsissä työkseen tai muuten paljon kulkeva voi hyötyä suhteesta Suomalaisen Tapion, metsän Jumalan kanssa. Näkijän, meedion tai shamaanin työtä tekevä voi saada apua sellaisilta Jumalilta kuin Hecate, Aradia, Selene, Luna, Rauna, Freya tai joltakin muulta joka on yhteydessä ihmisen näkijän kykyihin tai kykyyn matkata henkimaailmassa.

Miten heitä voi lähestyä?

Jos koet, että jokin elämän alue tai jokin vanha Jumala tai Jumalatar kutsuu sinua on ensimmäinen asia tiedon etsintä. Kuten aina henkimaailman kanssa asioidessa, on hyvä tietää kenen kanssa olet tekemisissä. Jumaliin tämä pätee erityisesti, ei ole yhtään haitaksi tuntea heidän historiaansa ja sitä kulttuuria jossa kyseinen jumaluus on tunnettu ja jossa häntä on palveltu.

Sen jälkeen voit ryhtyä rakentamaan tietoista yhteistyötä kyseisen Jumaluuden kanssa. Tähän kuuluvat samat asiat kuin muutenkin henkimaailman kanssa suhteessa eläessä. Rukoukset, seremoniat, uhrilahjat, avun pyytäminen niissä tai siinä asiassa josta kyseinen Jumaluus on vastuussa ja jossa hän toimii, ovat hyvä lähtökohta.

Kunniotus, pelottomuus ja avoimuus ovat avainsanoja Jumalien suhteen, kuten muitakin ihmisiä tai henkimaailman olentoja lähestyessä. Kuten kaikki muutkin, myös Jumalat ovat kärsivällisiä ja sietävät virheitä ja kömmähdyksiä, jos näkevät että ihmisellä on vilpitön halu tehdä oikein ja rakentaa suhdetta heidän kanssaan rehelliseltä pohjalta.

 

Piditkö artikkelista? Annalta on tullut esikoisromaani Magian Lapset- Tirstanin koru.

Magian Lapset Tristanin koru on romaani, jossa yhdistyy ovi pois arjen harmaudesta mielikuvituksen maailmaan ja yhtä aikaa omasta pohjoismaisesta perinnöstämme kumpuava viisaus ja tieto.

Kirja on saatavilla useimmissa kirjakaupoissa.

Tagged with →  
Share →

One Response to Anna: Muinaiset Jumalat

  1. Sirpa sanoo:

    Itselleni tuli kerran selvännäkijän tarot korteista Lugh; kelttiläinen auringonjumala. Puhuimme henkioppaista tämän selvännäkijän kanssa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

7dfe23c576e92a8ecdd424048b388748qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq