Morrigan on kenties tunnetuin Irlantilaisista Jumalattarista. Hänet tunnetaan taisteluiden, soturien, näkijöiden, hallitsijoiden ja tuonpuoleisten voimien kanssa tekemisissä olevana Jumalattarena. Mytologioissa hänet kuvataan taistelukentän yllä lentävänä variksena tai korppina, jonka huuto hyytää veren vihollisten suonissa.

Morrigan on kuitenkin paljon muuta kuin verenhimoinen soturi. Hän on maan itsensä suojelija, hallitsijoiden neuvonantaja, näkyjä saava ennustaja, tuonpuoleiseen rohkeasti matkaava tietäjä, shamaani tai noita. Hän on itkijä, joka vuodattaa kyyneleitä taisteluissa kaatuneille, ja on hänellä tekemistä myös hedelmällisyyden ja elämän kanssa.

Morrigan on erittäin monikasvoinen ja monitahoinen Jumalatar, johon tutustuminen ja oikean luotettavan tiedon etsiminen voi tuntua alussa turhauttavalta ja hämmentävältä työltä. Yksi hänen ensimmäisistä opetuksistaan usein onkin, että hän on ennen kaikkea muodonmuuttaja, eräänlainen vaikeasti tavoitettava varjo jonka vaikutus tuntuu, mutta jota on hankalaa nähdä tai saada kiinni.

Kuka Morrigan on?

Nimi Morrigan tarkoittaa Iiristä Suomeksi käännettynä Suurta Kuningatarta. ( mor = Suuri ja rigan Kuningatar) Tämä nimi on avain hänen olemuksensa ytimeen.

Morrigan on ennen kaikkea hallitsija. Kuningatar tai nainen joka seisoo täydessä voimassaan ja tietoisena omista kyvyistään ja arvostaan. Hänen monet muut kasvonsa ovat heijastumaa tästä hänen olemuksensa ytimestä.

Arkeologiset tiedot ja mytologiset lähteet viittaavat siihen, että Morrigan on ollut muinoin tunnettu laajalla alueella Euroopassa, kaikkialla siellä missä keltit ovat asuneet. Tämä alue käsittti muinoin Irlannin, Britannian, Pohjois-Ranskan, sekä osia nykyisen Saksan alueista. Morrigania voidaan täten syystä pitää yhtenä tunnetuimmista vanhan Euroopan jumaluuksista.

Kelttikulttuuri, jossa Morrigan teki itsensä tiettäväksi ensimmäisen kerran, oli kulttuuri joka arvosti rohkeutta, sankareita ja sotataitoja. Se oli kuitenkin myös kulttuuri, jossa naiset hallitsivat tasaveroisina miehen rinnalla. Kelteillä oli jopa kuuluisia naispäälliköitä, jotka johtivat suurta soturijoukkoa taisteluissa.

Täten Morriganin nimi ja pohjimmainen olemus suurena hallitsevana kuningattarena on nähtävä kelttien kulttuurista nousseena. Heille ei ollut outo ajatus nähdä nainen voimakkaana, auktoriteettia omavaana johtajana, joka kykeni tarvittaessa jopa itse suojelemaan omaa maataan ja kansaansa, jos tarve oli.

Morriganiin liitetään lukuisia aspekteja, jotka kertovat hänen tehtävistään ja avustaan eri aikoina. Morrigan om myös yksi niitä harvoja Jumalia, joiden kerrotaan inkarnoituneen ihmisen kehoon.

Kerron nyt lyhyesti eräistä Morriganin tunnetuimmista aspekteista, tehdäkseni hänen olemustaan ymmärrettävämmäksi niille, jotka kuulevat Morriganista ensimmäisen kerran.

Mikäli ihminen tahtoo avukseen jonkin tietyn aspektin Morriganin olemuksesta, on täysin oikein kutsua tätä tiettyä aspektia nimeltä ja puhua sille.

Macha

Machan nimi tarkoittaa kirjaimellisesti suomeksi käännettynä sellaisia asioita kuin pelto, niitty, laidun, tavallinen.

Nämä lähinnä maanviljelyyn, yksinkertaiseen elämään ja märehtiviin eläimiin viittavat merkitykset yhdistävät Machan suoraan maahan itseensä. Peltoon ja viljaan, metsään, karjaan ja ennen kaikkea hevosiin. Eräs hänestä kertova myytti kuvaa Machan kykyjä käsitellä hevosia ja ajaa vaunuja nopeasti kuin tuuli.

Mielenkiintoisin Machaan liittyvä myytti on kuitenkin viisi erilaista tarinaa hänestä inkarnoituneena ihmiseksi, naiseksi, Irlannin muinaisessa historiassa.

Vaikka moni voisikin väittää, että Jumalattarena hän on kokonaan kuolematon, voidaan nämä viisi Machan elämää nähdä samankaltaisina myytteinä kuin Hindujen ja idän mystiikan tarinat Avataaroista, kosmisten jumalolentojen inkarnoitumista. Näissä tarinoissa jumalolento inkarnoituu lihaksi tuodaksen ihmiskunnalle täysin uutta henkistä valoa tai opetusta.

Kenties Macha inkarnoitui puoli-jumalalliseksi ihmiseksi, avataaraksi tai aivan tavallisen oloiseksi ihmisnaiseksi, muistuttaakseen meitä siitä, että me kaikki olemme osa jumaluutta joka on tullut lihaksi. Meidän ei tule vähätellä itseämme.

Machan viisi ihmis-inkarnaatiota olivat seuraavat:

Macha Partholonin tytär

Macha Nemedin vaimo

Tuatha de Dannanin Macha

Macha Crunnchun vaimo

Macha Mongruad

ja luettelin ne tässä siksi, että kiinnostuneet voisivat näillä etsiä lisätietoa hänestä.

Badb

Vaikka Morrigan itse assosioituu voimakkaasti korppiin, niin kaikista hänen aspekteistaan Badb on voimakkaimmin juuri korppi.

Badn Catha on titteli tai arvonimi ja se tarkoitta taistelukorppia. Hänet nähtiin korppina, joka lentää taistelukenttien yllä enteilemässä voittoa suosimalleen puolelle ja häviötä toiselle puolelle.

Badb nimenä yhdistetään myös raivoon, myrkkyihin ja väkivaltaan. Vaikka meille ihmisenä on vaikeaa nähdä näissä asioissa mitään jumalallista, saati mitään hyvää, on meidän ymmärrettävä, että ilman tuhoa ja kuolemaa, toisin sanoen vanhan poistumista, ei voi olla tilaa uudelle kasvulle tai uudelle syntymälle.

Tuhon, tuskan ja itse kuoleman näkeminen jumalallisesta näkökulmasta, tarpeellisena tapahtumana jotta jokin vanha voisi poistua ja uutta syntyä tilalle, on vaikea oppiläksy. On vaikeaa hyväksyä, että kuolema, tuhoja niistä aiheutuva tuska ovat elämän lakien toteutumista. Joissain tapauksissa ne ovat ainoa ja äärimmäinen keino palauttaa tasapaino ja estää jonkin suuremman pahan toteutuminen.

Badb edustaa näitä elämän välttämättömyyksiä. Hän antaa kasvot luonnon suurelle kiertokululle, johon kuuluu syntymä, kasvu, lisääntyminen, vanheneminen, kuolema ja lahoaminen/maatuminen.

Badballa on paljon opetettavaa meille Morriganin monitahoisesta olemuksesta. Morriganin tehtävät vaihtelevat tulevaisuuden ennustamisesta tuhoon, taisteluista uuteen elämään.

Badb ei ole paha, vaan voima joka päättää sen mikä on aika päättyä, jotta uusi elämä ja kasvu saisivat tilaa.

Nemain

Nemainin nimellä ei ole montaakaan eri merkitystä. Useimmiten se käännetään sanoilla paniikki tai kauhu.

Nemain nähtiin kelttien taistelukentän yllä liitävänä korppina, jonka kauhea huuto hyyti veren vihollisen suonissa ja sai nämä kaatumaan kuolleena maahan, tai juoksemaan sokean kauhun vallassa pakoon.

Nemain ei kuitenkaan ole julma, eikä paha. Hän on välttämätön osa elämää. Hän opettaa yhtä vaikeita läksyjä kuin Badb.

Nemain on oikeuden ja jumalallisen hyvityksen tuoja, tasapainon palauttaja. Hän on kasvot karman laille, tai sille laille, että teoilla on aina seurauksensa ja tasapaino palaa vaikka sitten tuhon kautta.

Morriganin merkitys nykypäivänä

Nykypäivänä monillakaan meistä ei ole tarvetta sodankäyntiin kirjaimellisessa mielessä. Me emme elä enää heimokulttuurien maailmassa, tai ajassa jossa kuolema uhkasi kaiken aikaa.

Pohjoisten kansojen soturit, keltit, saksit ja viikingit, tunnettiin suuresta pelottomuudestaan taistelun ja kuoleman edessä. Yksi syy siihen oli näiden kaikkien kolmen kansan voimakas usko ja tieto siitä että sielu on kuolematon eikä sitä voi tuhota.

Näin voimakkaasta, kuoleman edessäkin pelottomasta näkemyksestä voi olla opiksi otettavaa myös meillä nykyajan ihmisillä.

Silti nykypäivänäkään kuolemaa, tuhoa ja taisteluita ei pidä pelätä. Kärsimys, kipu ja tuho ovat osa jokaisen elämänkiertoa. Niissä tilanteissa, joissa meitä vaaditaan tavalla tai toisella antamaan kaikkemme tai asettamaan itsemme altiiksi kärsimykselle, kivulle tai kuoleman uhalle, voi Morrigan olla suureksi avuksi.

Aivan samoin meidän ei tule myöskään pelätä omaa voimaamme, eikä kykyämme tehdä suuria asioita, olla sankareita tarvittaessa.

Morrigan näyttää meille esimerkkiä siitä, miten voi hallita ilman toisten alistamista tai oman egon pullistumista. Tietoisena omasta arvostaan, mutta silti asettaen oman voiman, lahjat ja kyvyt palvelemaan elämää ja sitä mikä meille itse kenellekin on pyhää.

Nykypäivänä Morriganin merkitys voidaan siten palauttaa takaisin hänen nimeensä: Suuri Kuningatar.

Hänen opetuksensa meille nykyajan ihmisille on se, että me kunnioitamme sitä mikä on meidän omaamme ja suojelemme sitä mihin meillä on valtaa tai mihin olemme sidoksissa:

Maata itseään, luontoa, ihmisiä, eläimiä, lapisa, lakia, oikeudenmukaisuutta, mitkä asiat kenellekin meistä ovat tärkeitä ja sen arvoisia, että niiden suojana kannattaa seistä tai niiden puolesta jopa ”taistella”.

Ei useinkaan kirjaimellisesti ase kädessä, mutta seisoen tyynenä omassa voimassa, omassa keskuksessa ja tehden rakkaudella sen mikä on oikein, vaikka se ei aina olisikaan helppoa tai tuskatonta.

Morrigan haastaa meitä kysymällä:

– Minkä tai keiden puolesta sinä seisot niin kauan kuin elät?

– Minkä tai keiden puolesta olisit valmis vaikka kuolemaan?

– Miten toteutat näitä arvojasi käytännön tasolla?

– Onko sinulla voimaa ja rohkeutta tehdä oikein silloinkin kun se vie sinut ulos omalta mukavuusalueelta?

– Millä lailla sinä hallitset sitä mikä on sinun vallassasi? Millainen Kuningatar tai Kuningas sinä olet oman perheen, suvun tai ystävien parissa?

Hänen viestinsä ja lahjansa nykyajan ihmiselle on rohkeus ja voima seistä pelotta sen puolesta, mitä rakastaa ja mihin uskoo. Hän antaa pyydettäessä voimaa toimia oikein silloinkin kun se ei ole helppoa. Hän antaa meille rakkautta, joka muutta ihmisen tarpeen tullen sankariksi.

Meissä kaikissa on ainesta muuttaa maailmaa, meissä kaikissa on potentiaali olla sankari tarpeen tullen.

Yhteyden rakentaminen Morriganin kanssa

Jos kiinnostuksesi Morriganiin heräsi ja koet että hänellä olisi sinulle jotakin annettavaa, voit aivan vapaasti rakentaa yhteyttä häneen.

Suurena Kuningattarena Morrigan tuntee oman tahtonsa ja arvonsa. Hän tekee kyllä selkeästi tiettäväksi haluaako hän pitää yhteyttä juuri sinuun.

Morrigania ei tarvitse milloinkaan pelätä. Vaikka hän huokuu arvovaltaa ja hoitaa monia inhimillisesti synkkiäkin tehtäviä, hän ei koskaan kävele yli sinun vapaasta tahdostasi. Hän kunnioittaa niitä joilla on rohkeutta lähestyä häntä, eikä pahastu jos olet kömpelö tai epävarma.

Muinaisessa maailmassa Jumalille, itselle tärkeille henkiolennoille ja pyhille paikoille oli tapana antaa lahjoja. Ei siksi, että ihminen olisi alisteinen jotenkin orjuuttavalla tavalla henkimaailmalle, vaan kiitollisuuden ja rakkauden osoituksena omasta vapaasta tahdosta käsin.

Jos koet saaneesi juuri Morriganilta apua johonkin elämäsi haasteeseen tai asiaan, tai tahdot vain rakentaa suhdetta häneen, on pelkästään kohteliasta muistaa häntä silloin tällöin lahjalla.

Kaikkein parasta suhteen rakentamista on kuitenkin ottaa Morrigan mukaan omaan arkiseen elämään. Puhua hänelle aivan kuin puhuisit muilekin lutetuille henkimaailman auttajille. Rukoilla (Euroopassa muinoin Jumalia ei ollut tapana anella mitenkään alamaisesti, vaan pikemminkin puhua heille samaan sävyyn kuin kunnioitetulle ja viisaalle vanhemmalle sukulaiselle) ja kiittää saadusta avusta sanoilla ja lahjoilla.

Lahjan voi asettaa kotona omalle alttarille, jos sinulla on sellainen tai jättää ulos luontoon.

Sopivia lahjoja hänelle ovat esimerkiksi:

– Hunaja maitoon sekoitettuna

– Punaviini

-Tumma olut ( Irlantilainen, Kilkenny tms on hänestä parasta)

– Tumman väriset voimakkaat alkoholijuomat

– Itse leivottu leipä

– Juusto

Lahjat voi jättää alttarille vuorokaudeksi sopivassa astiassa Morriganille omistettuna ja sitten vuorokauden päästä viedä sopivaan paikkaan ulos tai viedä suoraan luontoon. Esimerkiksi suuren kiven päälle tai puun juurelle.

Morriganille omistettuja rukouksia ja meditaatio

PRAYER TO THE MORRIGAN

Great Queen, The Morrigan

Hear me, I am your Priest and your Warrior,

Protect me from harm, be it by intent or by ignorance,

In the face of life’s trials and joys,

May I be ever steady: calm in mind, body, and emotion,

May I be centered, present, embodied,

My mind like water; clinging to no thing and untroubled,

May I act decisively, truth and wisdom as my guideposts,

May my actions and words move from a place of honor, wisdom, compassion, and love,

May I know when to cut, and when to be cut

Clothe me in guile and cunning;

That I may move with suppleness and resiliency between the worlds.

http://www.corupriesthood.com/ ( RYNN FOX, AUGUST 2012)

 

Invocation to the Morrighan as Universal Mother

Mother of the Emerald Isle, Mother of all life

Anu, Danu, Morrighan

Mother of Beauty and Strife

Daughters of Ernmas, Mother of the Time Before

Ériu, Banba and Fódla

Guardian and the Secret Door

Mother of the Black Crows, Children of the Ninth Wave

Don, Modron, Matronna

Fertile Womb and Deepest Grave

With the Rivers Flowing, Filled with Waters and Starry Light

Anu, Danu, Morrighan

We call you in this rite.

– Penczak, Christopher: The Feast of the Morrighan

Morrigan meditaatio/visualisaatio

Vielä yksi hyvä tapa kutsua Morrigania on meditaatioharjoitus.

Meditaatiossa voi istua selkä suorana rauhallisessa paikassa, hengittää syvään sisään nenän kautta ja lausuen hengenvedon mukana mielessään nimen Mor-ri-ghan. Pidättää hengitystä hetken, ja sitten hengittää ulos suun kautta lausuen taas mielessään Mor-ri-ghan. Sitten voi pitää hengenvetojen välissä pienen tauon, ennen kuin hengittää taas sisään.

Kun tuntee olonsa tyyneksi ja rauhalliseksi, voi visualisoida mielessään Morriganin symbolia: korppia tai korpin sulkaa, kaunista harmaata hevosta, tai sammaleista isoa kiveä jonka keskellä on pyöreä labyrinttikuvio tai spiraali.

Voi kysyä mielessään ja odottaa, olisiko Morriganilla sinulle jotain sanottavaa tai lähteekö visuaalisaatio jatkumaan.

Jos huomaa ajatusten harhailevan, ne voi palauttaa lempeästi hengenvetojen seuraamiseen ja Morriganin nimen lausumiseen.

Tätä hengitysmeditaatiota voi jatkaa niin pitkään kuin hyvältä tuntuu.

Morriganilla oli viesti suoraan teille jotka luette tätä artikkelia. Morriganille omistautuneena ja hänen kanssaan melko pitkään eläneenä minulla on ilo ja kunnia toimia kanavana Suurelle Kuningattarelle.

Morriganin henkilökohtainen viesti tämän artikkelin lukijoille:

”Minä olen kaikkien Sankarien Äiti.

Olen taistelukenttien Kuningatar, mutta nykyaikana monet vaikeimmista taisteluista ja sodista käydään aivan jossain muualla kuin ase kädessä ihminen toista ihmistä vastaan.

Minä olen kaikkien niiden suojelija jotka kuulevat sydämissään taistelurumpujen kuminan. Ne eivät kutsu vihaan ja väkivaltaan, vaan niin suureen rakkauteen, että ihmisellä on rohkeutta ja halua laittaa elämänsä, työnsä ja energiansa, joskus harvoin myös henkensä likoon itseään suuremman asian ja hyvän puolesta.

Minä kuljen teidän rinnallanne elämän monissa haasteissa ja iloissa:

Minä olen niiden kilpi, jotka vastustavat kaikenlaista vääryyttä ja epäoikeudenmukaisuutta.

Palvelet sitten armeilja, poliisiin tai oikeuslaitoksen riveissä, tai toimit kansalaisena, joka kirjoittaa lehteen, toimii käytännön elämässä rohkeasti omien arvojensa mukaan, tai osallistuu jonkin järjestön toimintaan, suojelen teitä mielelläni pyydettäessä ja annan viisautta toimia oikein kaikkien yhteiseksi hyväksi.

Jos kutsusi on suojella luontoa ja palvella maapalloa auttamalla korjamaan ja estämään ihmisen tekemää tuhoa, niin tiedä että minä olen maan pyhä suojelija. Seison sinun ja tällaista työtä tekevien järjestöjen rinnalla loppuun asti. Pyydä, niin saat minulta rohkeutta uskoa maaplaneetan parempaan huomiseen ja voimaa toimia silloin kun tilanne tuntuu toivottomalta tai tuho tehtyä hyvää suuremmalta.

Niille teistä, jotka toimitte maailmojen välillä kulkijoina, kutsuittepa itseänne millä nimellä hyvänsä: noita, shamaani, parantaja, näkijä, valotyöläinen, minulla on erityinen viesti:

Monet tämän ajan suurimmista taisteluista käydään energian ja mielen tasolla, eikä ollenkaan näkyvässä maailmassa. Niitä ihmisiä jotka tekevät pyyteetöntä työtä energiatasolla, tasapainottaen, parantaen, eheyttäen, puhdistaen ja rukoillen, kunnioitetaan henkimaailmassa suurina sankareina ja sotureina.

Sillä sitä te olette: Valon ja Hengen sotureita, oman elämänne haasteissa ja sielunne oppiläksyjen paineissa karaistuja ja koeteltuja.

Minä lennän mielellään teidän edellänne taistelukenttien Suurena Korppina, näyttäen tietä seuraavaan oikeaan tekoon, seuraavaan taisteluun, seuraavaan voittoon.

Sillä minä olen kaikkien Sankareiden Äiti.

Kuulkaa rumpujeni kumina, te kaikki minun omani. Tämä maailma tarvitsee teitä. Tämä maailma kutsuu teitä. Seisokaa rohkeina ja vapaina omassa täydellisessä voimassane ja valossanne.

Minä olen Morrigan, suuri Taistelukorppi. Minä lennän edellänne ja näytän tietä, mutta askeleet teidän on otettava itse.

Kutsukaa minua kun kaipaatte neuvoa, lohtua, suojaa tai voimaa hoitaa tehtävänne kunnialla loppuun saakka.

Sillä minä kuulen kaikkien todellisten Hengen Sotureiden kutsun.”

Lisää tietoa Morriganista:

Tässä on linkki yhdelle internetin sivustolle ja tiedot kahdesta kirjasta, joiden tieto Morriganista on luotettavaa. Kaikki kolme ovat ikävä kyllä englannin kielellä. Mainitut kirjat löytää ainakin verkkokirjakaupoista nimeltä Amazon ja Adlibris

http://www.corupriesthood.com/

Penzack Christopher: The feast of the Morrigan

Woodfield, Stephanie: Celtic Lore & Spellcraft of the Dark Goddess

Piditkö artikkelista? Annalta on tullut esikoisromaani Magian Lapset- Tirstanin koru.

Magian Lapset Tristanin koru on romaani, jossa yhdistyy ovi pois arjen harmaudesta mielikuvituksen maailmaan ja yhtä aikaa omasta pohjoismaisesta perinnöstämme kumpuava viisaus ja tieto.

Kirja on saatavilla useimmissa kirjakaupoissa.

 

Tagged with →  
Share →

2 Responses to Anna: MORRIGAN – Suuri Kuningatar

  1. Aada sanoo:

    Musta korpin lentäessä vasemmalta puolelta eteenpäin seuraavalle tontin suuntaan
    Onko se näyttö siitä tulevasta taistosta kahden välillä tai aikeesta toimia toisen yli

  2. Sari sanoo:

    Harmi, kun rukoukset olivat englanniksi. Muuten todella upea teksti Morriganista. Tätä voimaa nykypäivän henkisyys tarvitsee. Uskallusta ja rohkeutta olla se, joka on. Ei mitään henkisyyden pumpulihöttöä ilman ihmisyyttä. Ilman lujaa myötätuntoa. Ilman rakkautta. Uskallusta olla rohkeasti omassa voimassaan. Ja uskallusta puolustaa hädässä olevia, kun sitä tarvitaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

373601aa78d54a852bba53586261139fVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV