Currently viewing the tag: "shamaani"

Tuli räiskyy nuotiossa. Savu kiemurtelee ja kiertää ylös kodan seinissä tai nuotion ympärillä istuvien ihmisten lomassa.

Tulen lähellä, ihmisjoukon keskellä seisoo shamaani. Mies tai nainen, käsisään helistin tai rumpu. Shamaanin päällä on rituaalia varten puetut vaatteet, kasvojen suojana kenties naamio tai huivi.

Hän aloittaa hitaan soiton ja laulun, kenties myös tanssin. Soitto kiihtyy vähitellen, liikkeet nopeutuvat tai muuttuvat tärinäksi.

Lauluun alkaa sekoittua eläinten tai henkien ääniä shamaanin toteemieläimen tai henkiauttajien tullessa hänen lävitseen kuuluvaksi tähän maailmaan.

Lopulta shamaani polvistuu tai vajoaa maahan henkimatkan alkaessa. Hänen henkensä lentää lintuna savun lomassa ylös taivaalle, tai vajoaa maan reikien tai puun kolojen kautta aliseen.

Shamaani suorittaa nyt omaa perustehtäväänsä: tiedon, avun, parantumisen, henkimaailman suosion tuomista niille ihmisille joita hän palvelee omilla kyvyillään. ”

Mikä tai kuka shamaani on?

Sana shamaani on peräisin Siperian alkuperäisheimoilta. Sen alkujuuri on tavussa Sa, jonka voi kääntää ”tietäjä”.

Tietäjä hyvin monilla elämän alueilla shamaani on kautta historian ollutkin.

Hän on ollut parantaja, henkimaailman avun välittäjä, maailmasta ja todellisuudesta toiseen matkaaja.

Hän on tuntenut oman alueensa yrtit, luonnonvarat, eläimet ja geologian. Hän on osannut etsiä henkimatkoillaan tiedon, jolla on auttanut omaa väkeään tai hakea takaisin vakavasti sairastuneen tai hulluksi tulleen ihmisen sielun sen kadottua.

Shamaani on usein myös etsinyt väkensä tai heimonsa lasten henkiauttajat: näiden toteemieläimen ja suojelushaltijan/oppaan, joiden avun varassa lapsen elämä on saanut turvallisesti jatkua.

Shamaanin rooli ja taidot ovat olleet sekä miesten, että naisten omia. Kulttuurista riippuen Shamaanin tehtävä on saattanut painottua jommallekummalle sukupuolelle. Nykypäivän shamaaneissa on tasaverroin molempia.

Shamanistinen maailmankuva:

Shamanismi ei ole uskonto sanan nykyisessä merkityksessä. Sen sijaan sitä voidaan pitää eräänlaisena ihmiskunnan perustavaa laatua olevana henkisyytenä.

Monet shamanistiset käsitykset maailman rakenteesta, shamanistiset tekniikat ja menetelmät, sekä kyvyt ja taidot ovat hämmästyttävän samanlaisia kautta historian ja kulttuurista toiseen, maantieteellisistä välimatkoista tai ajallisista eroista riippumatta.

Ihmisen psyyke näyttää olevan ohjelmoitu yhteyteen tai sen kaipaamisen henkimaailman ja muiden todellisuuksien kanssa.

Viisaat yksilöt, miehet- ja naiset, kautta koko ihmiskunnan ja historian, ovat hyödyntäneet erilaisia tekniikoita ja oman kulttuurinsa tietämystä tähän yhteyden pitämiseen.

Shamanismia voidaan pitää katkeamattomana henkisenä perinteenä, joka on selvinnyt 20.000 vuotta aina ihmiskunnan aamunkoitosta tähän päivään asti. Selviämisen syynä on se, että nämä tekniikat ja menetelmät todella toimivat ja shamanistinen maailmankuva kykenee sopeutumaan ympäröivään kulttuuriin ja maailmaan.

Shamanistinen maailmankuva ja perinne on vallinnut ja yhä vallitsee Pohjois- ja Etelä- Amerikan alkuperäiskansojen, Gröönlannin ja Alaskan inuiittien, Siperian heimojen, Saamelaisten, Slaavien, Baltian maiden ja myös Pohjoismaiden (mukaan lukien oma suomalainen henkinen perintömme) kansojen ja heimojen parissa.

Shamanismi on historiallisesti myös Suomen ja suomalaisten alkuperäistä henkisyyttä. Meidät on tunnettu historiassa karhun kansana, jolla on ollut mahtavat kyvyt erityisesti säiden manaamisen ja metsässä toimimisen, sekä loveen lankeamisen eli ns. shamanistisen matkanteon parissa.

Nykyään kasvava joukko suomalaisia on alkanut kääntyä takaisin omille juurilleen. Suomalais-Ugrilainen shamanismi ja Pohjoismaiden luonnonuskonnot ovat nouseva ja uudelleen esiin tuleva ilmiö.

Sellaisia yhteisöjä kuin Karhun Kansa, Taivaannaula, Suomalaisen shamanismin keskus, Hiitola ja Lehto ry goolettamalla on mahdollista etsiytyä yhteyteen toisten suomalaisesta alkuperäisuskosta ja/tai luonnonuskonnoista kiinnostuneiden kanssa.

Shamaanin peruskyvyt ja menetelmät ovat seuraavanlaisia:

– Kyky siirtyä toisiin tajunnan- tai tietoisuuden tiloihin ääntä, liikettä, rytmiä tai yrttejä apuna käyttäen

– Kokemukset yhdestä tai useammasta ei-fyysisestä maailmasta, jotka ovat shamanismin harjoittajalle yhtä todellisia kuin tämä näkyvä maailma, sekä kyky ei -fyysissä maailmoissa toimimalla vaikuttaa suoraan ja näkyvästi tämän todellisuuden asioihin.

– Muuntuneiden tietoisuuden tilojen, transsin tai ekstaattisen tilan käyttäminen oman tietoisuuden siirrossa ulos tästä todellisuudesta ja sisään toisiin ei-fyysisiin todellisuuksiin.

– Liitot ja suhteet ei-fyysisten olentojen tai henkien kanssa, jotka opastavat, parantavat, suojelevat, auttavat ja antavat voimaa muuttaa fyysistä maailmaa tai omaa itseä todellisella ja näkyvällä tavalla.

Shamanistisen maailmankuvan perusteet:

Modernin shamaanin näyt ja henkimatkat poikkeavat muinaisista. Samoin shamanistiset käsitykset ja vaikutteet poikkeavat toisistaan hiukan riippuen kulttuurista ja ilmastosta, jossa shamaani elää ja tekee työtä.

Joitakin yhteneviä piirteitä on kuitenkin löydettävissä. Kuvaan niitä nyt tässä lyhyesti. Tulemme palaamaan niihin tarkemmin seuraavissa teksteissä.

Shamaani itse:

Tietäjä, näkijä, maailmojen välillä kulkija. Shamaanin tie on kutsu, jota ihminen ei voi valita itse. Sen esittää henkimaailma ja kutsuun liittyy usein vaikeita elämäntapahtumia.

Vakavat sairaudet, hengenvaaralliset kokemukset, pelkotilat, kaudet jolloin ihminen luokitellaan hulluksi tai kokee olevansa hullu, ovat tyypillisiä shamaaniksi kutsutulle ihmiselle.

Shamaanin koulutus on pitkä ja koettelemukset monia. Ennen maailmassa koulutus kesti kymmeniä vuosia.

Nykypäivänä on kuitenkin mahdollista opiskella, harjoittaa ja hyödyntää shamanistisia tekniikoita. Tiettyyn pisteeseen asti näin voi tehdä kuka tahansa. Näistä tekniikoista on runsaasti hyötyä, apua ja tukea elämän haasteissa ja eri tilanteissa. Ne on kuitenkin tärkeää opiskella kokeneen harjoittajan johdolla, jotta ne tapahtuvat turvallisesti ja ”oikein”.

Shamaanin rumpu/helistin:

– Tunnetaan suomalaisessa perinteessä nimellä Kannus.

– Rumpu on puukehyksinen ja sen varaan on pingotettu yleensä poron raakanahka, joskus myös hirven tai karhun. Sen tausta on shamaanin yksityinen ja sisältää hänen amulettejaan, eläinten hampaita, yrttipusseja, kiviä, kristalleja jne.

– Helistin on tehty puusta, luusta tai tuohesta.

– Tärkein apuväline maailmojen välillä matkatessa.

– Tulisi olla aina itse omin käsin tehty ja asiaan kuuluvasti käyttöön vihitty.

Näin toimien helistimeen tai rumpuun muuttaa asumaan henkiolento, kannuksen haltija, joka auttaa shamaania hänen työssään.

– Helistimellä avataan ilmansuuntia, kutsutaan henkiä ja kerätään/karkotetaan energiaa

– Rummun avulla matkataan toisiin maailmoihin, ennustetaan tulevaa, parannetaan ja sen kumulla karkottuvat myös isommatkin henkimaailman ”örkit”.

Rumpu/helistin on shamaanin pyhin omaisuus ja työväline. Ethän koske koskaan toisen shamaanin rumpuun ilman lupaa häneltä itseltään!

Maailmanpuu/Elämänpuu

Shamaanit kokevat maailman pystysuuntaisena, monikerroksisena paikkana eri ulottuvuuksineen, tasoineen ja lokeroineen. Muut ihmiset usein kokevat maailman horisontaalisena ja lineaarisena.

Kosminen maailman napa, on linkki kaikkien eri ulottuvuuksien ja todellisuuksien välillä. Mielikuva joka useimmilla shamaaneilla on tästä kaikki maailmat, todellisuudet ja olennot toisiinsa linkittävästä kosmisesta maailman navasta on puu.

Kosminen keskus, maailmojen napa, ilmentyy puuna: elämän tai luomisen puuna, josta kaikki elämä lähtee ja kasvaa ja johon kaikki elämä lopulta palaa.

Me kaikki tässä maailmassa, kuten kaikki olennot kaikissa todellisuuksissa, olemme tämän Elämän Puun pyhiä versoja ja oksia. Me kaikki olemme luomisen osatekijöitä, joiden varassa kaikkien maailmoiden tasapaino lepää.

Useat eri kulttuurit näkivät tämän maailmojen navan puuna, jokainen vain erilaisena tai erilajisena. Tämä on esimerkki kulttuurisista tai ajallisista eroista eri shamaanien välillä.

Viikingeille maailmanpuu oli Yggdrasil, valtava jalava, suomalaisille taas koivu tai joissakin lähteissä tammi.

Mielenkiintoisena yksityiskohtana mainittakoon, että oma linnunratamme on ollut jossakin historian vaiheessa muodoltaan valtavan tammipuun näköinen. Katsoessaan taivaalle muinaiset ihmiset ovat nähneet siellä puun. Tämä on yksi selitys sille, miksi juuri puu on päätynyt niin moneen kulttuuriin vertauskuvaksi maailmankaikkeuden keskuksesta.

Maailmanpuu on valtaisa, suurempi kuin mielesi voi käsittää. Sen latvat kannattelevat taivaita ja kosmisia ulottuvuuksia, juuret muodostavat maailman perustan ja kuolleiden valtakunnan ja rungossa on koko näkyvä ja tunnettu maailmankaikkeus.

Maailmanpuun tasot:

Maailman puu hajotettiin käsitteellisesti eri tasoihin ymmärtämisen helpottamiseksi. Se kuinka monta eri tasoa siinä on nähty, on jälleen kulttuurista ja ajasta riippuvainen tekijä.

Viikingeille maailmoja oli esimerkiksi yhdeksän. Hebrealaisessa kabbalistisessa elämänpuussa tasoja on taas kaksitoista.

Suomessa ja useimmissa Eurooppalaisissa nykyshamanismin käsitteistöissä puhutaan maailmanpuun kolmesta tasosta, jotka ovat alinen, keskinen ja ylinen maailma.

Keskinen maailma on meidän ihmisten oma, normaali ja tunnettu maailmamme jossa tapahtuvat arkisen elämän asiat.

Alinen maailma on paikka tämän maailman alla ja se nähdään enimmäkseen kuolleiden valtakuntana. Se on esi-isien maailma, tuonela, eikä sitä missään nimessä pidä sekoittaa kristilliseen helvetin käsitteeseen. Se on kuolleiden leposija, joskin alisessa shamaani joutuu vastatusten myös omien pelkojensa kanssa ja voi heijastaa pelkonsa matkoillaan itselleen näkyviksi pedoiksi, hirviöiksi ja ”demoneiksi”.

Ylinen maailma on fyysisen todellisuuden yläpuolella. Se on korkeamman henkisen tiedon ja valaistumisen tyysija. Sitä kansoittavat Jumalat, henkisen valaistumisen elämässään saavuttaneet yksilöt, henkioppaat ja joissakin perinteissä myös enkelit ja/tai avaruusolennot.

Kaikki Maailmanpuun osat ovat yhtä tärkeitä, yhden osan kärsiessä kärsivät kaikki. Ne pitävät toisiaan tasapainossa ja järjestyksessä. Shamaani tai shmamanististen tekniikoiden harjoittaja osaa näiden maailmojen välillä matkaamisen- ja niistä tiedon tai avun hakemisen taidon.

Voimaverkko:

Shamanistinen termi ja käsite, jonka mukaan me kaikki, niin näkyvät- kuin näkymättömät olennot, olemme yhden suuren elämänverkon, osia.

Maailmanpuu on tämän verkon keskus ja keskipiste, linkki joka yhdistää sen kaikki säikeet toisiinsa ja keskus joka yhdistää voimaverkon yhdeksi kokonaisuudeksi.

Meistä jokainen on osa tätä kaikkea yhdistävää valtaisaa energiaverkostoa.

Shamanistisesti ajatellen olemme tasaveroisia, ja vaikutamme voimaverkon kautta jokainen toisiimme omilla ajatuksilla, sanoilla ja teoilla.

Voimaverkko on shamaanille ainoa todellinen todellisuus. Kaikki muu on sen heijastumaa ja ilmentymää, jossakin mielessä yksilön kulttuurin, taustan ja omien ajatusten muodostamaa harhakuvaa ja tulkintaa voimaverkosta.

Palaamme myöhemmin näihin käsitteisiin syvemmin ja opettelemme tekniikoita joilla voi toimia turvallisesti eri todellisuuksissa, tai tasapainottaa, suojata ja vahvistaa omaa itseä näitä työskentelyjä varten.

 

Piditkö artikkelista? Annalta on tullut esikoisromaani Magian Lapset- Tirstanin koru.

Magian Lapset Tristanin koru on romaani, jossa yhdistyy ovi pois arjen harmaudesta mielikuvituksen maailmaan ja yhtä aikaa omasta pohjoismaisesta perinnöstämme kumpuava viisaus ja tieto.

Rakkaudentähden asiakkaana sinulla on nyt mahdollisuus ennakko tilata kirja omaksi 16.50e hintaan. Tarjous on voimassa 31.03.2020 asti ja tilauksen voit tehdä osoitteessa www.annaalaviuhkola.com/kirjani

Shamanismista puheenollen minusta tuntuu, että Suomalainen metsä on herännyt enemmän eloon. Liekkö sitten sinnikään kutsumme tuotosta vaiko onko Jumalat ehkä katsoneet meidät arvoisekseen, sieltä on alkanut kuulua uusi kutsu. Jos Amazonilla Kissapeto ja erityisessti Jaguaari on feminiinisen ja mystisen näkijän, parantajan ja shamaanin symboli, niin Suomalaisesta metsästä kantautuu yhden erittäin mystisen eläimen kutsu tänäpäivänä…

Nimittäin Ilves on metsiemme mystinen noita. Ilves elää metsässämme, mutta sen jälkiä on vaikea havaita ja se näyttäytyy vain erittäin harvoille ja valituille. Nyt Ilves on alkanut kutsumaan meitä. Sen mukana tuntuu tulevan kaikkien villien metsä-alueiden ikivanhat henget ja suomalaisen kulttuuriperimämme mystiikan juuret. Ilves kannattaa ottaa suurella kunnioituksella vastaan sillä se tuntuu olevan Suomen metsän yksi vanhimpia mutta samalla myös arvovaltaisimpia Jumal-olentoja. Ilveksen pukuun verhoutuneet shamanit tekivät menneinä aikoina liiton sen hengen kanssa ja saivat mukanaan kyvyn kulkea maailmojen halki sekä kuolemattomuuden voimia.

Ilves kantaa mukanaan eräänlaista kristallisauvaa. Se on parantaja, näkijä, tietäjä ja mystiikan sekä magian symboli. Ilvekseen liittyy eräänlaista kätkettyä feminiinistä voimaa. Meidän kannattaa ottaa suurella kunnoituksella tämä suuri henki vastaan ja kuunnella sydämen hiljaisuudessa, mitä Ilveksellä on meille kerrottavaa. Oma voimaeläimeni on ollut musta Jaguaari ja se tuntuu kommunikoivan kauniilla tavalla Ilveskuningattaren kanssa, kuka ilmentyy minulle jäähuurua korvatupsuissaan.

Ilves tuntuu kutsuvan meitä tutkimaan Suomalaisia tuntemattomia juuria. Sen lupaus on, että meitä ohjataan nyt syvälle perinteittemme lähteille, mutta samalla meille laskeutuu suuri vastuu ottaa harteillemme esi-äitien ja esi-isiemme perintö ja kantaa sitä viisaasti kunnoittaen ja hartaudella sälyttäen tuleville sukupolville. Meidän tulee kunnoittaa metsää ja tehdä kaikkemme Suomalaisen luonnon puolesta, niin sen runsaskätinen avosydäminen rakkaus on syleilevä juuriamme, sukujamme ja omaa elämäämme aivan käsittämättömän parantavilla ja eheyttävillä tavoilla.

Metsä ja suuret luonnonhenget ovat heräämässä eloon. Joku suuren suuri, lähes koko Suomen maaperän kokoinen nukkuva olento on herännyt ja hän kurkottaa nyt istualleen satojen vuosien leposijoiltaan. Jumalat ovat kuulleet kutsumme ja kiinnostuneet meistä. Heillä tuntuu olevan vähän huvittunut näkemys meitä ihmislapsia kohtaan. Heille olemme kuin pieniä sinnikkäitä itikoita, jotka käymme urheasti taistoon sellaisiakin voimia vastaan, mihin meillä ei oikeastaan ole mitään voimia vaikuttaa. Mutta Jumalat pitävät sinnikkäistä ja rohkeista yrittäjistä ja kun he mieltyvät meihin, he antavat meille runsaskätisen avunantonsa ja avoimen rakkautensa.

Suomalaiset muinaiset Jumalat ovat kuin suuria rakastavia isoäitejä ja isoisiä. He rakastavat meitä, ihmislapsiaan suuresti ja seuraavat elämäämme tyytyväisenä, kun elämme harmoniassa meille kuuluvan luonnonperinnön kanssa.

Nyt on sellaista asiaa, että minun täytyy jakaa tämä koko Rakkaudentähdelle ja pyhittää muutama rivi yksistään tälle asialle! Henkimaailma tuntuu puhuvan siis hyvin vahvasti, että tämä on nyt se TÄRKEIN asia meille! Tarkoituksenani on tänävuonna tutkia Kuunkierron lisäksi Suomalaista perinteistä vuodenkiertoa. Anna Alaviuhkola on lupautunut kirjoittamaan meille artikkelisarjan tästä aiheesta ja tässä on alla ensimmäinen mehukas artikkeli valmiina.

Lue Suomalaisesta vuodenkierrosta täältä: http://www.rakkaudentahti.net/pdf/Suomalainen.vuodenkierto.pdf

Kiitos Kiitos Kiitos!

 

Piditkö artikkelista? Annalta on tullut esikoisromaani Magian Lapset- Tirstanin koru.

Magian Lapset Tristanin koru on romaani, jossa yhdistyy ovi pois arjen harmaudesta mielikuvituksen maailmaan ja yhtä aikaa omasta pohjoismaisesta perinnöstämme kumpuava viisaus ja tieto.

Rakkaudentähden asiakkaana sinulla on nyt mahdollisuus ennakko tilata kirja omaksi 16.50e hintaan. Tarjous on voimassa 31.03.2020 asti ja tilauksen voit tehdä osoitteessa www.annaalaviuhkola.com/kirjani

Kauan aikaa sitten, kun maailmamme oli vielä sen alkuperäiseessä tilassaan, ihmiset elivät luonnon kanssa täydessä harmoniassa. Kaikilla ihmisillä oli luonnollinen kyky keskustella eri luonnon elementtien kanssa. Osittain tämä oli seurausta ihmisen vielä aika eriytymättömästä rakenteesta. Emme olleet energeettisesti aivan samanlaisia, kuin tällä hetkellä.  Mutta hyvin suureksi osaksi se oli seurausta ihmisen viattomuudesta, egottomuudesta ja sydämen avoimuudesta.

Kauan aikaa sitten ihminen huolehti koko maapallon tasapainosta yhdessä avaruudesta tulevien olentojen kanssa. Maapallo oli kuin puutarha, jota hoivattiin rakkaudella. Luonnon olentojen kanssa keskusteltiin ja ohjauksessa heidän kanssaan suoritettiin rituaaleja, puhdistusta, parannusta ja monia ihmetekoja, jotka ovat unohtuneet aikojen saatossa täysin alitajunnan lokeroihin.

leimasinVähän myöhemmin ihminen alkoi erityä luonnosta ja kadotti luontaisen vaistonsa ymmärtää sen tarpeita. Suurin osa ihmiskuntaa alkoi kulkea sokeana kuunnellen vain omia tarpeitaan. Mutta vielä tuolloinkin oli heitä, jotka tunsivat yhä vihkiytyneensä tärkeälle luonnon Pyhittämisen polulle ja heistä tuli heimojen tietäjiä, noitia, poppamiehiä tai shamaaneja.

Kuitenkin ihmiskunta jatkoi kehitystään ja pian heidänkin aikakautensa oli ohi ja siirryimme ajalle, jolloin vain muutamat hyvin pienillä ja harvaan asutetuilla alueilla elävät henkiset ihmiset kykenivät jatkamaan perinteitä. Parantajien on yhdessä pidettävä yllä valokanavaa, joka virtaa maailmaan. Kun parantajia oli vähän, valokanavakin supistui ja työ kävi entistä vaikeammaksi. Elettiin hyvin pimeää aikaa ihmiskunnan tietoisuudessa.

Onneksi vuosi 2012 toi mukanaan uuden, vahvan valokanavan, joka alkoi herättää ihmisiä uudelleen vanhaan uuteen tietoisuuteen. Solumuistiamme alettiin herätellä ja alitajunnan lokeroista nostaa esiin vanhoja tiedostoja ja muistoja. Myös kehomme kävi läpi muutoksia ja energiajärjestelmämme virittyi jälleen enemmän luonnon tasolle.

Nyt elämme aikaa, jolloin luonto kutsuu jälleen parantajia toimimaan, kuten toimimme aikojen  alussa. Maailmalle voidaan tehdä vielä paljon, mikäli parantajat nyt lyöttäytyvät yhteen. Mikään tuho ei ole varmaa, mikään sota ei ole ennalta ennustettu. Historia ei ole ihmisen käsissä. Tarvitaan jälleen valon armeija, joka pitää huolen tästä planeetasta ja erityisesti pitää yllä valon kanavaa. Veden Deeva muistuttaa minua tästä ja lähettää meille viestiä, että maapallon syvimmässä hierarkiassa on nyt tehty tällainen kutsu meille kaikille.

Sinun ei tarvi tuntea olevasi shamaani, noita taikka poppamies. Voit kutsua itseäsi valon kanvaksi tai parantajaksi tai mikä on Sinulle läheisin nimitys. Nämä kaikki edustavat samaa ammattikuntaa ja jokaiselle on lähetetty kutsu ryhtyä työhön. Siksi myös tämän kesän ajan meille opetetaan yhä syvemmin työskentelyä luonnon voimien ja henkimaailman kanssa.

Ryhtykäämme kaikki työhön. Meidän tehtävämme on pitää huolta luonnon energioista, olemme puutarhan hoitajia tässä suuressa puutarhassa. Nähkäämme jälleen koko puutarha kaikessa sen laajuudessaan ja ymmärtäkäämme, että me vastaamme ikäänkuin talonmiehinä tämän planeetan energioista. Eläimet ja muut luomakunnat ovat mukana ja tuovat omat siunauksensa, kun me työskentelemme oikein.

Tunnen sisäisesti valtavan tuen planeettamme kaikilta luomakunnilta sisäiseen työhön. Siellä on jo muiden luomakuntien armeijat valmiina. Nyt odotetaan, että ihmiset tulisivat mukaan myös. Ei ehkä kaikki ihmiset, mutta jokainen, joka sydämessään vähänkään tuntee tämän kutsun!

 

Alustus maailmanpalvelusmeditaatioon:

Maailmanpalvelusmeditaatio: 

 

Rakkaudentähden kaukohoidot:

 

Maanantaina maailmanpalvelusmeditaatio klo 21 alkaen

Keskiviikkona yhteinen kaukohoito klo 21 alkaen

Torstaina maaimanpalvelusmeditaatio klo 21 alkaen

Perjantaina kurssihoidot kurssilaisille koko päivän

Lauantaina maailmanpalvelusmeditaatio klo 21 alkaen

Sunnuntaina kaukohoitoja ja aktivointeja kursseille klo 21 alkaen

 

Kristallivalon Kantajien meditaatio maailmanpalvelusmeditaatioihin
Olemme kanavoineet Kristallivalon Kantajille oman meditaation, joka voi olla tosi vahva energioissaan. Meditaatiossa puhdistetaan ihmiskuntaa ja maan luomakuntia voimallisesti myötätuntoisen tulienergian kautta. Voit kokea meditaatiossa Neitsyt Marian ja Kristallivalon kantajien mestareiden läsnäoloa.

 

Mitä on maailmanpalvelusmeditaatio?

Teemme tästä lähin valon muuntamistyötä maailmalle kolme kertaa viikossa. Keskitymme silloin välittämään valoa maailmalle! Idea on, että välitämme yhdessä valoa kaikkialle maailman kriisialueille. Tule mukaan! Tämä on tärkeää! Vastaanotat samalla valoa omaan elämääsi sillä keskityn lähettämään hoidon myös kaikille mukaan ilmoittautuneille.

 

 

Kuu vaikuttaa planetaariseen elämäämme. Se saa vuorovedet liikkumaan, se vaikuttaa eläinten käyttäytymiseen, kavien kasvamiseen ja jopa ihmisen psyykeeseen. Olet varmasti kuullut siitä, että täysikuu valvottaa. Kuu tekee myös paljon muuta. Shamanistisessa maailmankaikkeudessa yhdistymme koko univesumin energioihin, joista maa-planeetalle tärkeä Äiti-kuu ilmentää feminiinisyyttä. Hän on pehmeä ja heijastava, mutta voimakas.

Isoäidin kasvit.fi sivulla on mielenkiintoinen teksti kuun vaikutuksista kylvämiseen!

 

Laskeva kuu

Laskevan kuu edistää irtipäästämistä ja vanhojen asioiden loppuunsaattamista. Jos sinulla on keskeneräisiä asioita, laskeva kuu antaa voimaa viedä asiat loppuun saakka. Myöskin energisessä työskentelyssä irtipäästäminen, puhdistaminen, karkottaminen ja energiasiteiden katkominen on hyvä ajoittaa tälle ajalle (Anna).

 

Uusi kuu

Uusi kuu edustaa kuun neitseellistä-aspektia. Uusi kuu on aikaa, jolloin voimme uudistaa, uudelleen rakentaa, aloittaa uusia projekteja, uusia suhteita, jälleensynnyttää ja vapauttaa asioita elämämme kaikilla tasoilla. Uuden kuun aikana on hyvä pistää alulle uusia ideoita, vaikka vielä ei ole ehkä aika työskennellä niiden eteen täydellä voimalla. Aivankuin kukat tarvitsevat mullassaan vähävaloisen itämisen ajan, myös uusi kuu tarjoaa näkymättömän, valottoman puolensa ideoillemme kasvaa, kehittyä ja päästä täyteen voimaansa.

Uusi kuu on paras aika kuukaudesta rukoilla, nostattaa energiaa ja juhlia elämää. Uuden kuun aikana seremonioissa on mahdollista nousta korkealle universumiin ja valon maailmoihin.  Uusi kuu on romantiikkaa ja rakkaudellista aikaa.

 

Täysi kuu

Täysikuu edustaa runsautta, täydentymistä, aistillisuutta, vaalimista ja siteiden vahvistamista.

Täysikuu on ilmentämisen, luovuuden aikaa. Täydenkuun energiaa voi käyttää uusien ideoiden ja luovuutta vaativien töiden ilmentämiseen ja synnyttämiseen. Täysi kuu mahdollistaa meille myös entistä voimallisemman henkisen heräämisen.

 

Kuun pimennys

Kuun pimennys nostaa meistä esille alitajuiset asiamme ja vie meidät seremonioissa syvälle itseemme tutkimaan alitajunnan maailmoja ja antaa meille mahdollisuuden vapauttua ja puhdistua alitajuisista lukoistamme.

Kuunpimennys on tilanne, jolloin Kuu on Maan varjossa eli Aurinko, Maa ja Kuu ovat samalla suoralla. Kuu näkyy täydellisen pimennyksen aikana himmeän punaruskeana. Kuunpimennykset tapahtuvat aina täyden kuun aikaan. Kuun ratatason kaltevuuden vuoksi pimennystä ei kuitenkaan tapahdu läheskään joka kuukausi.

 

Kuun vaikutus uniin

Kuu vaikuttaa uniin ja sitä voi tietoisesti käyttääkin hyväksi eri öinä. Unimaailmassa on ylipäänsä valtava voima,  mitä hyödyntämällä voimme jopa parantaa omia henkisiä traumoja ja sairauksia. Unimaailman kurssiposteissa opimme, miten kuu vaikuttaa uniimme ja missä kuun vaiheessa on mahdollista opiskella enneunia jne.

Itse kärsin pitkään täyden kuun aikana unettomuudesta. Minusta tuntui, että kuu oikein kutsuu valvomaan ja ottamaan vastaan korkeaa energiaa. Useina öinä annankin informaation vain virrata ja keskustelen kuun kanssa. Herkistymisen myötä myös kuunpimennys ja uuden kuun aika ovat tulleet voimakkaiksi ja unet ovat saattaaneet olla joko erittäin eläväisiä tai kadota silmästä kokonaan.

 

Kuun vaikutus maadoittumiseen

Kuu vaikuttaa myös maadoittumiseen. Tiettyinä kuunkierron vaiheina on parempi keskittyä kasvattamaan juuria maahan ja toisina taas kasvamaan reheviä lehtiä maan pinnalle kohti auringon ja valon voimaa. Jos seuraat kuun voimia maadoittumisen harjoituksissa, niistä tulee kymmenen kertaa voimallisemmat ja saat valtavasi boostia henkiseen työskentelyyn. Samalla huomaat, milloin on minkäkin energiatyöskentelyn aika. Puhumme kuun maadoittavasta vaikutuksesta enemmän Maadoitus kuntoon -verkkokoulutuksessa!

 

Kuun kierron seuraaminen

Minulle kuun kierron seuraaminen on tullut yhä tärkeämmäksi vuosien myötä. Ehkä myös niin, että kuu kutsuu niitä, ketkä tuntevat energian ja ottavat sen vastaan. Olen kuun kierron seuraamisen myötä tajunnut, miten paljon taivaankappaleet vaikuttavat maalliseen elämään ja myös henkisyyteen. Kuussa on suuri mystinen voima, joka saa jopa vuorovedet liikkeelle ja eläimetkin valppaaksi.

50ff90eeb37a026a3e40b9f4951f72b6nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn