Currently viewing the tag: "mestari"

Olkaa valmiita hyppäämään uuteen. Nämä vallalla olevat energiat ovat meille tie tai portti ihan uuteen tietoisuuteen, jos vaan esitämme tahtomme niin ja annamme luvan. Osa muutoksesta tapahtuu kuin liukumalla, huomaamatta. Mutta osa muutoksesta tulee nopeasti kuin valospiraaleina osaksemme, jokaiselle sen mukaan, mitä tässä hetkessä pystyt ottamaan vastaan.

Kaikki muutos ei aluksi asetu päivätietoiselle tasolle, vaan menee hengen tasoille ja sulautuu sieltä sitten ajan kanssa arjen ajatteluksi. Hengen tasoilla tapahtuneet muutokset voi huomata avautuneena intuitiona, mutta myös fyysisen kehon toiminnan muutoksina. Tästä syystä teillä saattaa muuttua monta asiaa fyysisessä elämässä ja aluksi ne tuntuvat hassuilta. Joku saattaa jopa ihmetellä, miten yhdessä lyhyessä ajassa kehossa voi tapahtua niin suuria muutoksia.

Eilen ehkä elämässäsi oli jotakin tiettyjä toimintoja ja tänään ne näyttäytyvät mahdottomina. Kun asetumme muutoksen pyörään, silloin eteemme tuodaan toimivammat tavat ja tottumukset. Ne voivat aluksi tuntua oudoiltakin, mutta muuntuneen intuition ja henkisen kapasiteetin kautta voimme alkaa hiljalleen ymmärtää niiden mielekkyyttä.

Seksuaalinen energia, kehon tuntemukset jopa kasvoissa olevat piirteet voivat muuttua hiljalleen energioiden pävittyessä. Saatat huomata suurta vaihtelua siinä luonnollisessa kiinnostuksessa, jolla olet toteuttanut itseäsi maailmassa ja lisäksi kiinnostuksen kohteet voivat muuttua. Löydät elämäsi sisältä ikäänkuin päivittyneemmän itsesi ja teet tuttavuutta tämän uuden minuuden kanssa. Ajan mittaa toteat, että uutena itsenä eläminen tuottaa yhä suurempaa ja täydempää nautintoa sinulle ja läheisillesi.

Tämä kurssi ei ole missään nimessä täydentynyt läpivalaisu ylösnousemuksen prosessista, mutta se annetaan meille sillä ajatuksella, että alkaisimme työstää niitä enerigoita ja kasvun haasteita elämässämme, mitkä ovat tällä hetkellä ajankohtaisia ja tarpeellisia.

Kurssin energiat virtaavat meille kaikille oman lähteemme kautta ja niihin sekoittuu jokaiselle Galaktisia ja kosmisia virtauksia sen mukaisesti, mitä löytyy itse kenenkin inkarnaatioiden polkujen varrelta. Hoidot ja harjoitukset ovatkin siten oivallinen tapa yhyttää omaan kotiuniversumin värähtelyyn ja aukaista jälleen henkisistä kultaisista tiedostoista uusi taso muistaa kuka olet ja mikä onkaan henkisen kehittymisesi ja tehtäväsi määränpää. Ketkä ovat niitä, jotka kulkevat rinnallasi? Mistä löytyy sydämesi ja sielusi kohtalon kristalli?

Kun puhdistus ja DNA:n eheyttäminen ovat lopussa, sitten meihin aktivoidaan Kristusvalo ja Kristustietoisuus. Tämä Kristustietoisuus tulee kaukaa oman dimensiomme ulkopuolelta. Se ikäänkuin lähetetään kaukoviestinä meille sydämiimme vastaanotettavaksi. Nämä aktivoinnit tulevat kurssin myötä hoitoina.

Tämä kurssi ole missään nimessä ainoa tapa yhyttää Ylösnousemuksen Spiraalin energioihin. Itse kukanenkin voi ottaa yhteyttä ja saavuttaa näitä värähtelyjä omassa itsessään ja oman maailmansa sisällä itsenäisesti. Kurssin sanoma on kuitenkin tehty helpottamaan yhteyden luomista ja yhdessä suunnattu intentio vahvistaa valon määrää ja tekee sen helpommin tavoitettavaksi. Ottakaa kuitenkin aina kaikissa hoidoissa mukaan myös ne siskot ja veljet, jotka eivät ole tälle kurssille päivätietoisuudessaan hakeutuneet tai löytäneet ja lähettäkää kaikille halukkaille valoa samalla, kun otatte vastaan itsellenne hoitoa.

Sitten päästäänkin Valon olentojen lempiaiheeseen, palvelemiseen. Tuntuu, kuin energia vapautuisi ja nousisi vielä askeleen vähän korkeammalle. Tuntuu pehmeyttä, rakkautta ja valoa. Meille sanotaan, että kaikkien porttien läpi mennään palvelemalla ihmiskuntaa.

Olemme tulleet tasolle, josta on puhuttu jo aikaisemminkin. Uuden dimension energiat ovat ykseyttä ja pyyteettömyyttä. Niissä värähtelee egottomuus, rakkaus, myötätunto ja parannus. Ne on tarkoitettu kaikille ja planeettamme koko kollektiivinen järjestelmä on valittu tähän oppikouluun, ei yksin tietyt valitut sielut kaikkien sielujen joukosta.

Vaikka se tuntuu teistä mahdottomalta, niin ylösnousemus on lopullinen vasta sitten, kun viimeinenkin sielu on saatettu valoon ja uuteen dimensioon. Kuitenkin meitä lohdutetaan sillä, että tietoisuuden kehittyessä, kehityksen vauhti kiihtyy ja työmme helpottuu.

Vaikka ajallisesti emme ehkä tule näkemään koko maailman yhteistä ylösnousemusta vielä tämän elämämme aikana, meidän ei tulisi siltikään vähäksyä sen työn arvoa, jota teemme nyt. Me tiedämme jo inkarnaatioittemme ketjusta, että menneiden elämiemme valinnat vaikuttavat syvästi niihin tuleviin elämiin joita saamme osaksemme ja menneissä elämissä itsessään on olemassa jo tulevien elämiemme siemenet.

Näinollen aikaa ei ole ja kun se taipuu spiraalin lailla itsensä ympäri, ymmärrämme, että toimiessamme tässä hetkessä oikein, parannamme ja muunamme emme yksin tulevaisuuttamme vaan myös menneisyyttämme. Tästä syystä ylösnousemuksen spiraalin energioihin tarttuminen nyt tulee olemaan vaikuttava ja vapauttava teko myös menneisyytemme kannalta.

Emme kuitenkaan voi mitata matkan syvyyttä yksin tämän hetken ja tämän elämän tapahtumien perusteella. Emme voi sanoa, näin suuresta mysteeristä juuri mitään lyhyen vaikkapa viikon taikka kuukauden tarkastelun jälkeen juuri yhtään mitään. Sen takia meitä muistutetaan, että nyt saamamme tieto on kuin kultainen avain, jota käytetään ajassa useampina läsnäolon hetkinä hyödysi ja silloin se aukeaa sen todelliseen voimaan ja potentiaaliin.

Kurssille kanavoidaan pian omat meditaatiot ja harjoitukset. Odotan itse innolla, että pääsemme energioihin mukaan. Tämä kirje toimii ikäänkuin energian pään avaajana. Voit ottaa nyt viikonloppuna valmistelevaa kaukohoitoa vastaan. Minulle tulee kuva, että meille on valmisteltu oma kuuraketti, johon astuessamme voimme nousta korkeuksiin tutkimaan hengen maailmaa ja tavata yhä voimakkaampia valon olentoja!

Tule kurssille mukaan tästä!!!

Oletko sinä etsinyt omaa henkistä tehtävääsi ja tiedätkö jo, miten sen voit parhaiten toteuttaa? Mistä tiedät, onko sinulla henkinen tehtävä tässä elämässä? Henkisesti avautuneella ihmisellä usein on tunne siitä, että on syntynyt tänne ihmiseksi jotakin tiettyä tarkoitusta varten. Sisimmässäsi, sielussasi, on tyhjä olo niin kauan aikaa, kunnes löydät oman tehtäväsi. Sielusi kutsuu toteuttamaan sitä, mitä varten olemme vaeltaneet maailmassa useissa aikaisemmissa inkaranaatioissa. Sydämesi palaa uteliaana ja tahtoo avautua kyvyille ja taidoille, joita olet hankkinut kovalla työllä ja usein myös kivun kautta.

Henkinen tehtäväsi tarkoittaa sitä ominaisuutta, joka sinun sielulla on ja jonka sielusi tahtoo tuoda ihmisen maailmaan. Se tarkoittaa myös Sinun omaa oppimistehtävääsi, joka syntyy karmallisista vaikutuksista mutta myös siitä, miten sielusi tahtoo täällä maailmassa itseään kehittää.

Rakkaudentähdessä autamme Sinua tulkinnoilla, kursseilla, meditaatiolla ja ryhmän tuella avautumaan omalle henkiselle tehtävällesi ja sen toteuttamiselle.  12 Kristallin Akatemiassa jaamme sinulle kanavointien kautta henkiseen työhön liittyviä tärkeitä asioita ja voit opiskelun kautta avata oman kanavasi kauniiseen valon potentiaaliin.

Miten toteutat henkisen tehtäväsi?

Ensimmäiseksi sinun tulisi saada sydämessä yhteys sieluusi ja tunnistaa, onko siellä kaipaus löytää oma henkinen tehtäväsi? Sinun ei kannata turhaan pelätä sitä, oletko oman tehtäväsi arvoinen. Sinun sielusi on 100% kirkkain ydin omaa itseäsi ja näin henkinen tehtäväsi on Sinulle varmasti se tutuin olemisen osa-alue. Henkinen tehtävä on joillekin omassa kotona tapahtuva työ, jota tehdään omien lähimpien ihmisten parissa. Toiselle se voi olla asettumista isonkin joukon palvelukseen. Monet tekevät henkistä työtä sisäisillä tasoilla omassa hiljaisuudessaan ja silloin on tärkeää, jos on ryhmän tuki taustalla, kuten Rakkaudentähdessä. Meillä kaikilla on oma henkinen tehtävänsä eikä niiden arvokkuutta mitata näkyvyydellä tai ihmismäärän paljoudella.

Kun etsit omaa henkistä tehtäväsi, mielee voit tulla myös pelkoja. Miten minä pystyn tällaista toteuttamaan? En voi olla noin ihmeellinen? Mitä minun lähimmät ihmiset sanovat tästä? Eihän minulla ole edes rahaa tehdä tällaista! Siksi tarvitset ehkä taaksesi ryhmän tuen ja samanhenkisiä ihmisiä, joilla on myös samanlainen elämäntilanne, he pohdiskelevat samanlaisia kysymyksiä ja tuntevat sinun tilanteesi oman kokemuksensa kautta.

Rakkaudentähdessä me autamme Sinua kaikkien näiden kysymysten kanssa. Nettikursseilla autamme tiedollisesti ja taidollisesti sinut avautumaan ottamaan vastaan oman valosi. Meditaatiomme sisältävät värähtelyä, joka auttaa muistamaan entisiä elämiä ja löytämään omaa potentiaaliasi. Henkinen minuutesi on kuin valkoinen kukka, jonka on kasvettava kohti valoa ja se tarvitsee aikaa aueta omassa tahdissaan. Me ymmärrämme sen ja tuemme sinua riittävän pienillä ja kuitenkin samalla tarpeeksi mielenkiintoisilla, sopivan haastavilla ja ehkä hieman jännittävilläkin askelmilla. Saat edetä omassa rauhassa ja kaiken voit prosessoida oman sydämesi kautta!

Pyrimme maanläheiseen lähestymistapaan ja pidämme tärkeänä luonnollista avautumista. Meille on erittäin tärkeää, että tulet toimeen perheesi ja läheisten kanssa tässä matkalla. Itsekään emme pyri irrottautumaan muusta maailmasta ja ryhtymään muita ylemmiksi guruiksi. Pyrimme säilyttämään nöyryyden, ihmisyyden ja inhimillisyyden kaikessa toiminnassamme ja autamme myös Sinua löytämään juuri Sinun näköisen henkisen tehtävän, joka on Sinun omalle elämällesi sopivan kokoinen ja sopivan näköinen.

Sielun yksi oppiläksy on oppia suhteuttamaan valonsa tähän maailmaan ja toimia ihmisten joukossa ihmisten kielellä. Valotyösi voi olla hyvin arkista rakkauden viestin välittämistä läheisille ihmisille. Monet valotyöläiset eivät eroa muista ihmisistä mitenkään, eikä sinun tarvitse muuttua matkalla enempää, kuin mihin olet milloinkin valmis. Valotyö ei ole saarnaamista eikä muiden ihmisten pakottamista samaan ajattelutapaan. Se voi olla jokaisen ihmisen sisällä olevan hyvän herättämistä voimakkaammaksi ja ihmisten tukemista kuuntelemaan omaa sydämen ääntään.

Valolle on monia sanoja. Henkisessä tehtävässä sinun ei tarvi omaksua ihan oudon kuuloista henkistä kieltä ja termejä. Päin vastoin, korkein itsesi tahtoo sinun käyttävän omaa sisäistä viisauttasi, joka värähtelee parhaiten oman ajattelusi ja sinulle tuttujen sanojen kautta. Voit puhua rakkaudesta, välittämisestä ja myötätunnosta ihmisille arjen tilanteissa silloin, kun se on ihan luonnollista. Enkelit ohjaavat meitä, mutta meidän ei tarvi tyrkyttää ajatusta enkeleistä kaikkien muiden kasvoille.

Toiselle valotyö voi olla sitten laajempaa henkistä herättämistä. Saatat jossakin vaiheessa kokea olevasi suurien sanojen kanava ja koet tarvetta puhua asioista syvällisesti sellaisillekin, ketkä eivät ole vielä asioista kuulleet. Myös se on asiaankuuluvaa silloin, kun Sinulla itselläsi on siihen sydämessä kutsu. Tuemme sinua myös laajassa valotehtävässä. Saimme äskettäin vahvistuksen henkimaailmalta, ”Sen kädet eivät ole koskaan tyhjät, joka jakaa Jumalan, Rakkauden, Valon tai Luojansa nimissä niille, ketkä apua tarvitsevat.”

Polku rakentuu muutamasta pienestä askelmasta. Ensimmäinen askel on löytää itsellesi sopiva energiamaailma ja enkelit, joiden kanssa voit työskennellä omassa tahdissa ja tuntea olevasi turvassa ja kannateltu pyhällä matkallasi. Toinen askel on asettaa itsellesi tavoitteeksi kirkkain johtotähti; sisäinen ajatus tai suunnitelma, jota kohden olet matkalla. Kolmas askel on varata viikottainen aika työskentelylle.  Viisi minuuttiakin säännöllisesti toistettuna riittää tuottamaan tuloksia! Lopuksi sinun tarvitsee luottaa hengen matkaan niin paljon, että sitoudut omaan päämäärääsi ja harjoitteluun, mutta sehän onkin jo sitten ensimmäinen askel valotyöntekijän polulla! Voisiko Rakkaudentähti olla Se yhteisö ja kanava, jonka kautta Sinä toteutat unelmasi?

Teemme viikoittain kaukohoitoa ja julkaisemme veloituksetonta uutiskirjettä, joiden tahdissa Sinun on mahdollista opiskella omassa kotonasi. Tehostamme energiaa monilla videoilla ja meditaatioilla, joihin on jo valmiiksi aktivoitu suojaukset ja turvallinen matka valon taajuuksille. Aluksi voit osalistua hoitoihin vastaanottajana ja kun olet valmis, voit myös lähettää valoasi yhä laajenevassa kanavassa. Löydät kanssamme askelmat aina laajaan maailmanpalvelukseen ja syvemmän henkisen tehtävän toteuttamiseen saakka. Veloituksettoman valonlinjan kautta löydät perusvälineet. Tuemme sinua tielläsi ja olemme käytettävissä myös henkilökohtaisten kanavointien muodossa. Autamme Sinua kipeissäkin kysymyksissä ja tärkein tehtävämme on tukea kasvuasi kohti omaa sielusi valoa ja mikä parasta, oman sieluperheesi värähtelyä!

 

Sinua saattaa kiinnostaa myös tämä artikkeli:

Näin tunnistat itsesi

 

2dddf4398d805d828675c96d1a9ef27d5555555555555555