Selvätietoisuus ja näkemisen taito

Selvätietoisuus ja selvänäkö on asioiden aistimista ilman, että niille löytyy maallista selitystä. Selvätietoinen ihminen vaistoaa toisen tunteet, ajatukset tai aikeet sanattoman viestinnän välityksellä. Tietoisuus voi tulla kuvina, kuulemisena, haistamisena tai vaikkapa ajatusmuotoina. Jotkut tuntevat toisen ihmisen tunteet ikäänkuin ominaan. Selvätietäminen on uuden ajan selvänäköisyyttä, selväaistien yhteensulautumista ja sitä on monesti hyvin vaikeaa edes itse huomata itsestään. Jos sitten toinen kertoo, miltä se tuntuu, voikin huomata olleensa lapsesta saakka selvätietäjä. Se ei siis aina ole tulevaisuuden näkemistä, vaan intuitiivista peilinä olemista toiselle ihmiselle ja sen tarkoituksena onkin syvimmilllään auttaa auttajaa näkemään, millä tavoin toista ihmistä voisi rohkaista ja kannustaa eteenpäin, mikä olisi tällä hetkellä hyvinvointia parhaiten tukeva hoitamisen paikka?

 

Näkemistä on monelle tasolle. Ihmisellä on monia tasoja. On Fyysinen todellisuus, jokapäiväinen elämä haasteineen ja sitten on sielun suunnitelmat, kehityshaasteet, jotka poikkeavat jokapäiväisestä elämästä joskus hyvinkin paljon. Jokapäiväiseen elämään kuuluvat mm. kysymykset, menenkö naimisiin, saanko lapsia, kuka mies sopii minulle, mistä löytäisin työn. Näihin kysymyksiin on tärkeää vastata ja moni ennustaja onkin erikoistunut tälle alueelle. Näkeminen tulevaisuuteen vaatii harjoittelua ja on monesti vuosien uurastuksen tulosta. Ennustajalta vaaditaan myös kykyä empaattisuuteen, tukemiseen, joskus parantamiseen ja monella lailla ihmissuhdetaitamiseen. Ennustaminen sinällään on siis vaativa ammatti ja se vaatii tekijältään myös paljon itsestä huolehtimista. Väsynyt ennustaja ei ole kovin luotettava kanava.

 

Sielun tasolla sitten kysymme, mitä minä opin ihmisenä tästä vaikeasta tilanteesta? Miten voisin muuttaa itseäni, että pääsisin eteenpäin. Millaista karmaa sieluni kantaa tässä elämässä. Mikä on elämäni tehtävä sieluni kannalta? Sielun suunnitelmiin ei kuulu, missä työssä toteutat tehtävääsi, mutta siihen kuuluu, mitä isompia teemoja ja oppiläksyjä sinulla on tässä elämässä. Tähän auttamistyöhön tarvitaan selvätietäjää, joka välittää eli kanavoi viestejä myös sielulta ja omilta oppailtasi, jotka ovat erikoistuneet sielun suunnitelmien toteuttamiseen. Selvätietäjän on ymmärrettävä esoteerisia filosofioita, psykologiaa, sydämen polkuja, ihmiskunnan kehittymiseen liittyviä asioita ihmisenä kehittymisen kannalta, energiatason asioita sekä kyettävä toimimaan empaattisesti. Selvätietäjä myös välittää usein konkreettisia harjoituksia, joilla ihminen voi esimerkiksi avata omaa selvätietämisen lahjaansa. Selvätietäjän on jatkuvasti itse opiskeltava lisää, jotta hän pystyy vastaamaan edistyvien henkisen polun kysyjien tarpeisiin.

 

Sielu ja persoona ovat kuin sisaret keskenään. Ne toimivat yhteisen perheen hyväksi, sinun ihmisyytesi. Sielu vastaa suuremmasta kokonaisuudesta, taivaallisesta elämästä, persoona tästä elämästä. Molemmilla on kuitenkin aivan yhtä vastuullinen paikka eivätkä ne tule toimeen ilman toisensa oikeanlaista toimintaa. Näkemisen lahjaa voidaankin käyttää kumman tahansa alueen tukemiseen. Kyse on virittäytymisestä, jota on huollettava kaiken aikaa. Yleensä näkijät virittyvät palvelemaan jompaa kumpaa aivan yksinkertaisesti siitäkin syystä, että autettavia riittää yllin kyllin paljon ja molempien näkökulmien vastaanottaminen olisi hyvin heittelevää työtä ja uuvuttaisi näkijän itsensä aika pian loppuun. Ei ole kyse siitä, että toinen tapa olisi toista arvokkaampi, vaan siitä, että molemmanlaisia näkijöitä todella tarvitaan. Näkijä on todennäköisesti tehnyt oman sielunsopimuksensa lahjansa käyttämisestä ja tästä syystäkään ei ole tarkoituksen mukaista opetella tekemään aivan kaikkea yhdellä kertaa.

 

Tarot kortteja sekä unitulkintaa voidaan käyttää näillä kahdella lailla. Niillä voidaan katsoa peroonan elämän tapahtumiin tai valaista sielun tason asioita. Anu käyttää jälkimmäistä, mutta tuntee monia sellaisia kyvykkäitä auttajia, jotka ovat erikoistuneet käytännön elämän tason asioiden katsomiseen. Nämä kaksi toimivat parhaiten yhdessä, jos asiakas oivaltaa, milloin on hyvä ottaa yhteyttä Sielun suunnitelmiin, milloin käytännön tasolle tarvitaan valaisemista. Auttajia voi siis ympärilläsi olla moniakin, ei välttämättä yhtä.

 

Aivan samalla tavalla ympärillämme on oppaita, joilla on omat tehtävänsä. Osa oppaista auttaa käytännön elämässä varoittaen vaaroissa, suojellen ja lohduttaen. Toiset taas kanavoivat tietoa universaalilta tasolta sellaiseen muotoon, mitä meidän on mahdollista ymmärtää ja ottaa vastaan. ”Kokonaisuus on enemmän, kuin osiensa summa”, tavataa sanoa ja tässä asiassa se on enemmän, kuin sataprosenttisen oikein!

Share →