Mer Ka Ba Valokeho koostuu kahdesta päälekkäin olevasta kolmiosta, jotka pyörivät tasaisesti kaiken aikaa. Miehen merkaba on hieman erin näköinen, kuin naisen merkaba. Sen tehtävä on toimia matka-aluksena ulottuvuuksien halki ja kytkeä meidät universaaliin elämään. Uudella ajalla MerKaBa Valokehomme kehittyy edelleen ja kasvattaa itselleen uusia sakaroita. Merkaba Valokehossa olevien sakaroiden voidaan katsoa liittyvän sydämen tietoisuuteen sekä mitä useampi sakara merkaba valokehossamme on, sitä useampiin ja kaukaisempiin ulottuvuuksiin ja dimensioihin voimme olla valokehomme avulla yhteydessä.

 

MerKaBa Valokeho lähemmin tarkasteltuna

MerKaBa Valokehoa voi käyttää monenlaisessa tarkoituksessa. Tällä sivulla esittelemme jatkossa ainakin seuraavia tapoja:

  • MerKaBa Valokeho ilmentämisessä
  • MerKaBa Valokeho -matkaväline toisiin ulottuvuuksiin
  • MerKaBa Valokeho eheytymisen välineenä
  • Hahmotamme elämänkenttämme MerKaBa Valokehon kautta
  • MerKaBa Valokeho ylösnousemus prosessissa

 

MerKaBa Valokeho ilmentämisessä

MerKaBa Valokehon avulla voit ilmentää asioita, joita tahdot luoda elämässäsi todeksi. Luominen tapahtuu asettamalla asioita mielikuvissa merkaban sisään. MerKaBa Valokeho sisältää energisen geometrisen elämän koodin, jonka avulla ilmetäessämme eli manifestoidessamme aktivoimme energisesti omaa Mer Ka Ba Valokehoamme ja luomme sen kautta toivottuja asioita elämäämme. Manifestoiminen toimii sitä nopeampaa, mitä keskittyneempiä kykenemme olemaan meditatiivisessa tilassa.

Yksinkertaisesti ilmentäminen tapahtuu meditatiivisessa tilassa, jossa piirrät ensin Mer-Ka-Ba Valokehon ääriviivat joko mielessä tai paperilla eteesi. Voit myös kuvitella Mer Ka Ba Valokehoa ympärillesi ja miten Mer-Ka-Ba Valokehosi pyörii ympärilläsi. Sen jälkeen lisää MerKaBa Valokehon sisälle symbolisesti asia, jota tahdot ilmentää ja lopuksi keskity olemaan valokehosi sisällä tuntien sydämessäsi, miten asia lähtee toteutumaan.

Voit myös hakea netistä kuvan merkabasta. Kopioi tämä kuva omalle koneellesi ja tulosta se. Kirjoita sitten merkaban sisälle, mitä tahdot manifestoida elämääsi ja laita kuva jonnekin, missä voit nähdä sen joka päivä. Merkaba vahvistaa manifestaation moninkertaiseksi!

MerKaBa Valokeho on sitä, mitä sen uskomme olevan. Niinpä merkaba voi myös luoda sen, mitä uskomme sen pystyvän luomaan. Mer-Ka-Ba Valokeho voi olla esimerkiksi rajoittunut uskomusjärjestelmäämme, jos uskomme niin, mutta yhtä lailla voimme laajentaa sen olemaan yhteydessä yhä uusiin ja uusiin ulottuvuuksiin yksinkertaisen mielikuvan avulla. Ole tarkka, mitä ajattelet MerKaBa Valokehosi olevan, sillä se vaikuttaa merkaban käyttömahdollisuuksiin.

 

MerKaBa Valokeho -matkaväline toisiin ulottuvuuksiin

MerKaBa Valokehon avulla voi matkustaa sekä unimaailmassa että meditatiivisessa tilassa valomaailmojen läpi. Voit esimerkiksi visualisoida, että MerKaBa Valokehosi aktivoituu ja kuljettaa Sinut takaisin kotiuniversumiisi, josta koet olevasi lähtöisin. Joskus ihmiset kuvailevat meditaatiossa, että he tuntevat pienen tuulen kehonsa ympärillä silloin, kun heidän valokehonsa aktivoituvat. Toiset taas tuntevat eräänlaista värähtelyä ristiselän seudussa.

Mer Ka Ba Valokeholla matkustaminen eri värähtelyjen läpi on rauhoittavaa ja harmonisoivaa. MerKaBa Valokeho toimii matkalla myös suojaavana elementtinä, joten et tarvitse muuta suojausta. Ehyt MerKaBa Valokeho voi avata meille ovia tulevaisuuteen ja sellaisiin valon maailmoihin, joihin emme muuten pääsisi katselemaan. On olemassa oma merkaba meditaatio, johon liittyy 18 hengitystä, joista 17 on ohjattu sanallisesti, mutta 18 täytyy löytää itse. Kun löydät 18 hengityksen intuitiivisesti, on MerKaBa Valokehosikin täysin toiminnassa.

 

Hahmotamme elämänkenttämme MerKaBa Valokehon kautta

Mer Ka Ba Valokehoa voidaan verrata vertauskuvilla, joita esittelin Ylivieskassa messuilla. Normaali MerKaBa Valokeho on kuin polkupyörä. Et matkustaisi polkupyörällä kovinkaan pitkää matkaa. Silloin, kun meillä on normaali vanhaan värähtelyyn sitoitunut valokeho, voimme ajatella, että kykymme hahmottaa maailmankaikkeutta syntyy rajallisen käyttövälineemme kautta. Voit kuvitella, miten menneillä ajoilla ihmiset ovat olleet hyvin oman kylän porukkaa, koska naapuripitäjään tutustumaan on ollut hyvin hyvin pitkä matka. Myöskin kuljetusmahdollisuudet ovat olleet polkupyörällä aika pienet.

MerKaBa Valokeho aktivoituu uuden ajan aktivoinneissa ensin henkilöautoa vastaavaksi välineeksi. Maailmankuva laajenee välittömästi. Henkilöautolla voi vaivatta matkustaa vaikka Suomen halki ja matkustaminen laajentaa maailmankuvaamme huomattavasti. Uuden ajan Mer Ka Ba Valokeholla voimmekin matkustaa ainakin oman linnunratamme ja sen ulottuvuuksien läpi. Huomaat, että MerKaBa Valokehosi on laajentunut, kun alat käsittää olevasi ainakin tämän aurinnkokunnan kansalainen sen sijaan, että olisit keskittänyt huomiosi omaan kotipitäjään tai Suomeen. Elämää on laajemmalla.

Mer Ka Ba Valokehoa aktivoidaan edelleen aina vuoden 2012 loppuun saakka, jolloin MerKaBa Valokeho on jo lähes avaruusaluksen kaltainen käyttöväline. Kuvittele, millainen olisi maailmankuvamme nyt, jos kykenisimme vaivatta matkustamaan avaruuteen ja takaisin milloin ikinä tahdomme! Tällainen tulee merkaba -tietoisuus olemaan vuoden 2012 jälkeen. Huomaat tietoisuuden aktivoituneen, kun käsityksesi elämästä itsestään muuttuu. Uuden ajan Merkaba Valokehon käsitteisiin kuuluu ymmärrys siitä, että on olemassa yksi suuri elämä, joka ilmentää itseään meidän kaikkien kautta.

 

MerKaBa Valokeho eheytymisen välineenä

Merkaba valokehon aktivointi on yksinkertaista; piirrät vain valokehosi kuvan paperille ja sitten seuraat sormella tai kynällä merkaban ääriviivoja tuntien samalla, miten oma, kehosi ympärillä oleva merkaba valokeho lähtee pyörimään. MerKaBa Valokehon sanotaan myös omaavaan parantavia voimia, kun se toimii tasaisesti.

MerKaBa Valokehossa olevat epätasapainoisuudet voivat näinollen näkyä kehossa fyysisinä oireina. Joskus heikko elämän energia, vaikeudet maadoittua ja tarttua toimeen sekä esimerkiksi väsymys ja masennuksen kaltaiset oireet johtuvat tukkeutuneesta MerKaBa Valokehosta. Silloin voi olla hyvä idea tehdä meditaatiota päivittäin, jossa aktivoit mielikuvalla MerKaBa Valokehon pyörimään tasaisesti.

Mer Ka Ba Valokeho pyörii miehellä ja naisella hieman erillä lailla, mutta uuden ajan kynnyksellä näyttää siltä, että pyörimissuunnat voivat sekoittua, vaihtua ja joskus myös vaihdella suuresti. Intuitiivisena tietona olen kokenut, että uuden ajan MerKaBa Valokeho on emmän seksuaalineutraali moniulotteinen matkustusväline, joka samalla tasapainottaa omassa kehossamme ja elämässämme tapahtuvan seksuaalisuuden.

Mer Ka Ba Valokehoa aktivoidessa ja kehittäessä saatamme siis tiedostamattamme kehittää myös omaa seksuaalisuuttamme ja muita tärkeitä fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ominaisuuksiamme. MerKaBa Valokeho vaikuttaa positiivisesti persoonallisuuteemme. Mitä laajemmalle yltävä valokehomme on, sitä vapaammin kykenemme kohtaamaan esimerkiksi erinlaisuutta omassa elämässämme.

MerKaBa Valokehon tasapainoiseen toimintaan kuuluu myös tietoisuus siitä, että olemme tässä maailmassa, mutta emme tästä maailmasta. Olemme valosta ja siksi elämän kriisit eivät enää kosketa meitä niin syvästi eivätkä ne kaada elämäämme järisyttävällä tavalla. Kriisien sattuessa voikin olla hyvä idea aktivoida meditoimalla Mer Ka Ba Valokehoa.

 

MerKaBa Valokeho ylösnousemus prosessissa

Mer Ka Ba Valokeho on täysin harmonisoitunut ja kehittynyt loppuun saakka hetkellä, jolloin saavutamme niin kutsutun ylösnousemus tilan. Vuoden 2012 jälkeen koko ihmiskunta on kykenevä sulauttamaan omat valokehonsa yhdeksi, suureksi MerKaBa Valokehoksi, joka on harmonisella tavalla toiminnassa ja toimii koko ihmiskunnan ylösnousemusprosessin kulkuvälineenä.

MerKaBa Valokehon kautta tapahtuvaa prosessia voi harjoitella esimerkiksi ryhmämeditaatiossa, jossa voi olla mukana 2 tai useampia henkilöitä yhtä aikaa. Meditaatiossa yksinkertaisesti kuvitellaan mielessä, miten jokaisen henkilökohtainen Mer Ka Ba Valokeho aktivoituu, tasapainottuu ja sitten yhdistyy toisten paikalla olijoiden valoehojen kenttään niin, että lopulta paikalle muodostuu kaikkien yhteinen suuri MerKaBa Valokeho. Sitten kannattaa hetki olla aloillaan ja kuulostella, millaista tietoa, tuntemuksia ja ajatuksia nyt syntyy!

 

Merkiva-järjestelmäksi kutsutun KristalliValokehon kolme tasoa ovat:
* merkiva – 8-kärkinen tähtitetraedri
* merkava – 12-kärkinen tähtidodekaedri
* merkana – 20-kärkinen tähti-ikosaderi

Tagged with →  
Share →

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.