Rakkaudentähti Ry oli hiljattain Yle 1 juontajan haastattelussa ja meidän seremonian alusta kuvattiin pätkä Marraskuussa 2019 ulostulevaa ohjelmaa varten. Tässä haastattelussa esille nousi kysymyksiä, jotka saivat minut pohtimaan muutamia perusasioita toiminnassamme. Koska esimerkiksi kanavointien, unisymboliikan ja meditaatioon liittyvien oivallusten tulkintaan tarviaan kokemusta ja ymmärrystä henkisistä asioista, voi niihin perehtymättömillä ihmisillä olla vaarana ottaa keskuudessamme esitetyt asiat täysin kirjaimellisesti, halusin kirjoittaa niistä artikkelin kaikkien ihmisten julkisesti nähtäväksi.

Rakkaudentähti Ry:ssä on osittain leikkisästi perustettu Kristallivalon kantajien heimo. Heimoajatus tulee siitä, että nykyään netissä on paljon erinlaisia heimoja (englanniksi tribe) ja toisaalta siitä, että teemme syventyvää yhteistyötä Etelä-Amerikan ja siellä erityisemmin Amazonin sademetsän intiaaniheimojen kanssa. Virallisesti kansantieteessä heimo tarkoittaa oletettuun sukulaisuuteen tai kulttuurillisiin siteisiin pohjautuvaa, yleensä vaihtelevan suuruista, monesti laajaa kansan tai kansakunnan osaa. Rakkaudentähden heimolaisia yhdistävät rakkaus parantaviin kristalleihin, kiinnostus luonnon parantaviin voimiin, kutsu tutkia perinteisiä parantamiseen ja näkijyyteen liittyvä asioita sekä samanlainen kiinnostus muita henkisiä asioita kohtaan. Kyseessä ei ole kultti tai uskonto.

Heimo perustettiin erään meditaation jälkeen tulleen kanavoinnin perusteella, joka voi olla joko mielikuvitusta tai todellisuutta. Kaikista kanavoinneista kannattaa jokaisen ihmisen ottaa itselleen se osuus, joka resonoi oman sydämen totuuden mukaisesti. Tästä syystä heimon olemassaolo, merkitys ja sen todenperäisyys on jokaiselle henkilökohtaisen tutkiskelun asia. Heimossa puolustamme tätä oikeutta jokaisen ihmisen perusihmisoikeutena.

Heimoon kuuluminen sisältää jokaiselle jäsenelleen erinlaisen henkilökohtaisesti mitatun arvon. Joku on voinut liittyä mukaan tukeakseen Rakkaudentähden toimintaa, kun taas toiselle heimo voi merkitä henkisen kodin löytymistä sekä pääsyä samanhenkisesti ajattelevien ihmisten pariin. Joukostamme löytyy ihmisiä, kenelle heimoon kuuluminen on sielullinen valotyö-kutsumus. Tällaiset henkilöt ovat heränneet sisäiseen toiveeseen auttaa maailmaa välittämällä parantavaa energiaa esimerkiksi yhteisissä meditaatiotilaisuuksissa. Heillä on henkilökohtainen sisäinen kokemus parantavasta valosta, jota ei kuitenkaan ole voitu vielä tieteellisesti todistaa olemassaolevaksi, muttei myöskään ole löydetty todisteita siitä, että tällaista voimaa ei olisi olemassa.

Heimon nimeksi tuli Kristallivalon Kantajien heimo, koska toimintaamme liittyy vahvasti parantavilla kivillä työskenteleminen. Kristallit liittyvät lisäksi moniin kanavointeihin, joita on kirjoitettu liittyen Atlantiksen mytologiaan. Atlantiksen sanotaan olleen erittäin kehittyneiden sielujen ensimmäinen fyysinen koti maan päällä ja monella henkisesti avautuneella ihmisellä tuntuu sydämessä kutsumus tutkia Atlantikseen liittyviä näkyjä ja mielikuvia.

Kristalli on myös eräänlainen synonyymi Kristus-tietoisuudelle, joka voidaan nähdä ihmisiä ja erinlaisia olentoja yhdistävänä myötätuntoisena pyyteetömän rakkauden energiana, joka elää jokaisen ihmisen sielussa ja syntyy henkisen avautumisen myötä sydämeen.

Kristus ja Jeesus pidetään kuitenkin New Age tyyppisessä henkisyydessä kahtena eri asiana. Kristus nähdään korkeampana olentona tai esenssinä, joka esiintyy kaiken elävän sisällä olevana tietoisuutena ja armahtavana voimana, kun taas Jeesus voidaan nähdä yhtenä henkisenä opettajana, kenellä oli itsellään tieto Kristuksen energiasta. Kristustietoisuudelle voi olla monta nimeä riippuen siitä, minkälaista maailmankatsomusta ihminen edustaa. Tarkastelemalla lähemmin yhdessä kahden henkilön henkilökohtaista ymmärrystä tästä tietoisuudesta saadaan selville, onko kyse samasta tai samantyyppisestä asiasta.

Koska Rakkaudentähden perusajatus on, että kaikilla ihmisillä on vapaus muodostaa omat uskomuksensa ja kenellekään ei saa kaataa mitään järjestelmää ulkoapäin sisälle, korostamme aina kaikessa toiminnassamme, että kurssien sisällöistä, kanavoinneista ja meditaatioista kannattaa ottaa vasin se osa, joka erityisesti resonoi oman sydämen äänen kanssa.

Heimo ei väitä, että Kristallivalon kantajien heimon jäsenet olisivat todistetusti Atlantislaiten jälkeläisiä. Nämä asiat jäävät jokaisen oman selväaistisen tutkimuksen ja havaintojen varaan. Atlantiksen olemassaoloa ei ole tieteellisesti todistettu, joten minkäänlaiseen geneettiseen tutkimukseen perustuvaa heimolaisuutta ei voida vahvistaa, mutta siitä kertovat myyttiset tarinat kiehtovat yhä uusia henkisten vastauksien etsijöitä. Yhä uusien ihmisten voimakas kutsumus oletettujen Atlantiksen muistojen pariin riitää meille siihen, että tahdomme yhdessä pohtia näitä asioita edelleen. Heimoon voi kuulua, vaikkei tuntisi kutsua Atlantikselle. Toiseksi heimon jäseneksi kuuluminen ei tarkoita automaattisesti sitä, että kyseinen henkilö tunnustaa kaikki Rakkaudentähden opetukset itsessään omaksi totuudekseen.

Rakkaudentähden toiminta ei ole missään muotoa tosikkomaista tai fanaattista. Kaikessa ilmaisussamme otamme myös taiteellisen luovan vapauden puhua ja ilmentää asioita, jotka voivat olla myös ihmisen mielikuvitusta. Ihmisten yhteinen kokemus tekee niistä kuitenkin tärkeitä ja jos ne voimaannuttavat henkilöä sisäisessä elämässä, on niillä tärkeä tehtävä yhteiskunnassamme, kuten entisaikoina mystiset sadut ovat ilahduttaneet ja voimaannuttaneet lapsien lisäksi aikuista väestöämme. Jokaisen aikuisen ihmisen sisällä elää edelleen lapsi, joka kaipaa mielikuvituksen ihmeelliseen maailmaan. Maailmamme tänä päivänä tunnustetut tieteelliset faktatkin perustuvat jonkun ihmisen äärimmäiseen vahvaan luomisen ja mielikuvittelemisen voimaan, josta on myöhemmin lähtenyt elämään todellisen teoreettisen tiedon ja kokeellisesti todistetun tiedon tieteen alat.

Toimintamme takana on kuitenkin olemassa ajatus, että mielikuvituksen ja luovuuden rikas maailma saattaa olla portti henkimaailmaan tai tietoisuuteen jota ei voida nähdä ihmisen fyysisillä aisteilla. Maailman olemassaolon aitous tulee todistetuksi jokaisen ihmisen sisäisen kokemuksen perusteella. Kenelläkään ulkopuolisella henkilöllä ei ole oikeutta määrätä, mihin yksittäinen henkilö on oikeutettu uskomaan itsessään.

Syvällä heimon alkuperässä on myös olemassa eräänlainen yhteiskunnallinen kannanotto ja muistutus Suomalaisille ihmisille omista historiallisesti dokumentoiduista juuristamme, missä lepää paljon samanlaisia parantamisen perinteitä, mitä voidaan nähdä Amazonin alkuperäisväestöjen heimojen parissa. Suomalaiset ovat tunnettuja ulkomailla monissa henkisissä piireissä unien näkemisen lahjoistaan, luonnonhenkien ja jumal-olentojen rikkastamista vanhoista perimäuskomuksista, kansanparantajuudesta ja monista muista mystisistä taidoista, joita tunnustetaan myös virallisten alkuperäisheimojen keskuudessa. Heimomme saattaa siten tulla joskus tunnustetuksi joidenkin alkuperäisiä parantamiseen tai henkimaailmaan liittyviä perinteitä ylläpitävien heimojen parissa. Tunnustetuksi tulemisen tavoittelu tai virallisen yhteiskunnallisen aseman luominen ei kuitenkaan ole toimintamme taustalla.

Näistä ajatuksista pohjautuen laitoimme alulle ajatuksen Kristallivalon Kantajien Heimosta, joka värähtelee korkeammalla sielutaajuudella. Kukaties sen kauniina esoteerisena tehtävänä on herättää vanhan Suomalaisen henkisen mystisyyden juuret eloon ja antaa ääni sekä tuki monille ihmisille, ketkä sisäisesti tuntevat tämän vanhan kutsun virtaavan omissa suonissaan.

Heimoon pääset liittymään tästä: https://rakkaudentahti.activehosted.com/f/3

Share →

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

07b0868737ad403896100e58fdeb3b82JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ